lördag 26 april 2014

Rapportsäsongen har dragit igångRapporterna från diverse bolag har börjat komma in och än så länge är det många besvikelser. Dagens industri beskriver det som att 17% av rapporterna är ”som väntat” (plus/minus 2%), 30% är positiva överraskningar och 53% av rapporterna är ”under förväntan”. Många bolag återstår i rapportfloden men hitintills är rapporterna ej som analytikerna förväntat sig. Jag ser alltså inga tecken på att mitt tidigare uttalande angående analytikernas prognoser är felaktigt (se nedan och även föregående inlägg).

”Marknaden förväntar sig alltså en hög vinsttillväxt de kommande åren. Det finns stora risker att de ökande vinsterna ej materialiseras och då blir det svårt att försvara dagens oviktade p/e tal om 22,5. Den vinsttillväxten marknaden förväntar sig framstår som ytterst osannolik och det är mycket troligt att marknaden varit för positiv i sina antagande. Analytikerna har förväntat sig att vinsterna skall öka under flera år samtidigt som vinsterna i själva verket har sjunkit. Det är därför inte osannolikt att de har fel återigen.


Vad som är oroande är att om ett bolag uppnår ett resultat på 6% över prognoserna så höjer omedelbart marknaden bolaget 7-9%. Detta resulterar i att efter det förbättrade resultatet är aktien mer övervärderad än före. Men marknaden är frikopplad från verkligheten för tillfället och börsens aktörer inser inte att priset på aktien bör vara stillastående samtidigt som ”vinstförväntningarna” slår in. Det finns ej utrymme för större multipel expansioner givet de höga värderingarna idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar