fredag 16 maj 2014

Aktieportföljen Awilco Drilling

Awilco Drilling PLC is a UK based Drilling Contractor owning and operating the two refurbished and enhanced mid-water semi-submersible drilling units WilHunter and WilPhoenix.".

Awilco hyr ut borrplattformar till prospekteringsbolag. Awilco är börsnoterat i Norge och driver sin verksamhet i Storbritannien. På grund av viss reglering i Storbritannien är det svårt för konkurrenter att nyetablera sig på Awilcos marknad. Lönsamhet idag är extremt hög och det är ej sannolikt att den är hållbar över längre tidsperioder, eftersom konkurrenter kommer sträva efter att etablera sig på marknaden så fort de kan.

P/e på 2013s vinst är 5,75. Awilco betalar extremt lite skatt på grund av bolagets hemvist.

Vad som är intressant med aktien är att de dessutom distribuerar mer eller mindre hela vinsten till aktieägarna. Om den senaste kvartalsutdelningen kan upprätthållas blir den totala direktavkastningen för ett år 19%. Kassaflödet kan ges ut till aktieägarna då skuldsättningen är låg och bolaget har byggt upp en "säkerhetskassa". Bolaget har också ytterst små investeringsbehov, då borrplattformarna kräver lite underhåll. Borrplattformarna ska in i en docka under 4 månader totalt för underhåll och lite uppgraderingar (2 månader per rigg). Wilhunter går först in i dockan och får underhåll mellan dec (2015)- jan (2016). Underhållen av borrplattformarna ligger drygt 18 månader framåt i tiden. Fram tills dess och till viss del därefter är båda plattformarna kontrakterade av prospekteringsbolag. Eftersom Plattformarna har en sådan stark orderbok möjliggör det ett förutsägbart kassaflöde och därmed direktavkastning. Marknaden som helhet är nästan helt utsåld till mitten av 2015.

Riskerna med investering kortsiktigt:
Ledningen underdriver underhållet av plattformar, vilket skulle leda till en olycka eller långa perioder med underhåll för plattformarna. Jag ser denna risken som relativt låg, eftersom huvudägaren äger ungefär 50% av bolaget. Huvudägaren såg en möjlighet att köpa dessa två plattformar billigt och har stora summor på spel. Huvudägarna har därför inget intresse av att underdriva underhållet för att kortsiktigt maximera vinsten. Om problem skulle uppstå fungerar troligtvis fortfarande en av riggarna, som skulle fortsätta ge intäktsströmmar. Även om bara en rigg skulle fungerar (över en längre period) så är priset idag så attraktivt att aktien ej bör utsätta för en mycket kraftig nedvärdering över tid. För även om en rigg är ur funktion, så kan en direktavkastning om 7-9% (troligtvis) upprätthållas.

En annan risk är att ett kontrakt bryts. Detta har hänt förut, men givet marknadsklimatet idag så skulle snabbt ett nytt kontrakt inledas [Detta är felaktigt då det skulle vara svårt att inleda ett nytt kontrakt, tack Ruter]. Beroendet av ett fåtal kunder är stort på grund av att Awilco äger 2 riggar.

Risker med investeringen långsiktigt:
Lönsamhet lär på sikt erodera. Marginalerna är alldeles för höga och det kommer dra till sig konkurrenter över tid. Dock hindrar viss reglering av marknaden konkurrenter från att etablera sig, vilket gynnar Awilco. Det är ej troligt att lönsamheten eroderar imorgon, på flera års sikt är det däremot högst troligt.

Bolagets kunder är också mycket beroende av att det höga oljepriset upprätthålls. Blir olja billigare så minskar troligtvis prospekteringsviljan, eftersom det blir mindre lönsamt att finna olja. Inleds en lågkonjunktur eller Kinas ekonomi kraschar (Kina konsumerar drygt 15% av oljan som utvinns) kommer oljepriset påverkas negativt. Det är inte osannolikt att Awilcos kunder på sikt påverkas av antingen högre konkurrensen eller ett förändrat pris på olja. Det är omöjligt att avgöra vad oljepriset kommer vara imorgon eller om 1 år, det är däremot en simpel uppgift att räkna ut hur Kinas ekonomi kommer slut på sikt. Går oljepriset kraftigt ner så bör man omvärdera sin position i Awilco.

Idag sätter aktiemarknaden en extremt hög riskpremie på Awilco (även i jämförelse med konkurrenter). Jag är villig att bära den risken, givet den höga direktavkastningen och låga värderingen. Investeringen bygger på att osäkra omvärldsfaktorer är någorlunda konstanta, annars kan Awilco påverkas negativt. Därför bör man ha uppmärksamhet på hur dess omvärldsfaktorer utvecklas. Jag tror dock aktiemarknaden successivt kommer fortsätta uppvärdera bolaget till en direktavkastning om 10-13%. Fram tills att denna uppvärdering sker skyddar den mycket låga värderingen och att jag får en hög utdelningen. Awilco har väldigt speciella risker associerat med sin verksamhet, dock har katastrof scenarion en tendens att ej inträffa. Om saker ej skulle utvecklas på ett tillfredsställande sätt, så lär jag ej förlora pengar.


4 kommentarer:

 1. Hej, trevligt med en bloggare med intressanta inlägg. Tycker själv Awilco är undervärderat och skrev en analys för ett tag sedan; http://rutersinvesteringar.blogspot.se/2014/02/analys-awilco-drilling.html. Vet inte om du skrev fel men med dagens marknadsklimatet skulle det inte vara lätt att hitta ett nytt kontrakt då det mesta är uppbokat fram till 2015. Tror inte det kommer ske med tanke på att deras kunder är nöjda och de har bra priser för vad deras riggar kan bidra med.

  Sedan kommer skatten de behöver betala dubblas ganska snart (från 8-9% till 18-19%) som kan vara värt att nämna. Det bör inte påverka intäkter/utdelning allt för mycket utöver att den kanske inte kommer öka i samma takt de hoppades på i början av året (5usd/år).

  Viktigaste att hålla koll på för bolaget verkar vara om de får förlängt kontrakt 2015, tyvärr inte hittat när denna auktion kommer äga rum.

  SvaraRadera
  Svar
  1. du har helt rätt, vet ej var jag fått "men givet marknadsklimatet idag så skulle snabbt ett nytt kontrakt inledas". tackar så mycket för att du informera mig. Det är helt orimligt då marknaden är närmast helt utsåld fram till mitten av 2015.

   Radera
  2. Har tittat på aktien sedan huvudägare gick ur. Kanske den har kommit ner till intressant nivå nu. Kvartalsutdelnignen kommer väl att sänkas eller..?

   Radera
  3. Började dumpa aktier en period efter huvudägaren gick ur. Kan visa sig vara en överdriven reaktion, men är rädd för att oljepriset kan påverka Awilco mycket negativt.

   Jag har omvärderat min position. Som jag skrev i min första analys:

   "Går oljepriset kraftigt ner så bör man omvärdera sin position i Awilco."

   " Investeringen bygger på att osäkra omvärldsfaktorer är någorlunda konstanta, annars kan Awilco påverkas negativt. Därför bör man ha uppmärksamhet på hur dess omvärldsfaktorer utvecklas."

   Kanske så har jag fel. Den som lever får se. Jag risken som väldigt betydande om oljepriset fortsätter falla, då kanske aktien hamnar på nivåer långt under dagens (lägre nivåer). Samtidigt kan konjunkturen och oljepriset återhämta sig, då skulle man tjäna bra. Jag har vidtagit åtgärder kort sagt givet oljeprisets utveckling. Får se om det visar sig klokt eller är ett misslyckande.

   Radera