söndag 21 december 2014

Uppföljning Awilco

"Bolagets kunder är också mycket beroende av att det höga oljepriset upprätthålls. Blir olja billigare så minskar troligtvis prospekteringsviljan, eftersom det blir mindre lönsamt att finna olja. Inleds en lågkonjunktur eller Kinas ekonomi kraschar (Kina konsumerar drygt 15% av oljan som utvinns) kommer oljepriset påverkas negativt. Det är inte osannolikt att Awilcos kunder på sikt påverkas av antingen högre konkurrensen eller ett förändrat pris på olja. Det är omöjligt att avgöra vad oljepriset kommer vara imorgon eller om 1 år, det är däremot en simpel uppgift att räkna ut hur Kinas ekonomi kommer slut på sikt. Går oljepriset kraftigt ner så bör man omvärdera sin position i Awilco.

Idag sätter aktiemarknaden en extremt hög riskpremie på Awilco (även i jämförelse med konkurrenter). Jag är villig att bära den risken, givet den höga direktavkastningen och låga värderingen. Investeringen bygger på att osäkra omvärldsfaktorer är någorlunda konstanta, annars kan Awilco påverkas negativt. Därför bör man ha uppmärksamhet på hur dess omvärldsfaktorer utvecklas. Jag tror dock aktiemarknaden successivt kommer fortsätta uppvärdera bolaget till en direktavkastning om 10-13%. Fram tills att denna uppvärdering sker skyddar den mycket låga värderingen och att jag får en hög utdelningen. Awilco har väldigt speciella risker associerat med sin verksamhet, dock har katastrof scenarion en tendens att ej inträffa. Om saker ej skulle utvecklas på ett tillfredsställande sätt, så lär jag ej förlora pengar." ( "Jag", 16 maj 2014, Länk)
"Jag har ökat något i Awilco efter halvårsrapporten. Awilcos utdelningsförmåga är fortsatt stark och orderboken sträcker sig långt in i framtiden. Intjäningsförmågan och därmed utdelning bör vara fortsatt säkrad. Något kan självfallet gå fel, men jag är övertygad om att affärer på liknande basis ger en god avkastning över tid." ( "Jag", 16 Augusti 2014, Länk)

När jag ökade i Awilco var oljepriset relativt stabilt. Kort därefter började det komma mindre nedgångar som jag bedömde var kortsiktiga fluktuationer.Ett fåtal investerare har blivit brända (åtminstone tillfälligt) i "oljeaktier". Jag klarade mig relativt väl genom att dumpa Awilco ganska tidigt i nedgången. Men jag upplevde fortfarande substantiella förluster. Dessa förluster minskades av den höga direktavkastningen som jag fått under ägande tiden. Sammantaget blev det en förlust om drygt 13 %, vilket får anses milt givet att jag ägt ett oljeservicebolag under en period då oljepriset kollapsat.

I en annan verklighet skulle omvärldsfaktorerna vara konstanta. Nu var de inte det. I efterhand är det svårt att bedöma om en investering var riskfylld eller ej, men bolag som är starkt beroende av en råvara är till sin natur mer oberäkneliga. Min försäljning kan mycket väl visa sig vara ett misstag om oljepriset snabbt skulle återvända upp till 100 dollar per fat. Samtidigt kan jag inte ta på mig risker som att:
1. Oljepriset förblir lågt under 1-2 år
2. Awilcos Marginaler eroderar med branschen
3. Kontrakt eller framtida kontrakt upphör

Jag bedömer att jag agerat rationellt givet förutsättningarna. När förutsättningarna för investeringen förändras måste man ibland agera snabbt och det gjorde jag. Sedan får framtiden utvisa om aktien fyrdubblas från dagens nivåer eller ej. Awilco representerade ett bra risk/reward scenario när oljepriset låg runt 100 dollar per fat. Awilco representerar inte (i min mening) ett bra risk/reward scenario idag.

Samtidigt kan man fråga sig om man inte ska utsätta sig själv för någon risk överhuvudtaget. Nedan illustreras en hypotetisk investering:

Ett extremt konjunkturkänsligt bolag har en väldigt aktieägarvänlig ledning som delar ut allt överskottskapital. Om konjunkturen är någorlunda konstant (behöver ej förbättras) kan bolaget dela ut 17-20% per år. Bolaget har dessutom skrivit kontrakt med flera kunder för de närmaste åren vilket gör inkomsterna än mer förutsägbara. Vore det fel att köpa aktier i bolaget om konjunkturen sedan fallerar med bolagets vinster?

Jag anser inte att jag gjorde några katastrofala fel när jag investerade i Awilco, utan jag hade nog gjort likartade investeringar igen om jag gavs chansen (gärna utan råvaruberoende). Samtidigt beskriver denna investeringen vad som oundvikligen sker om man "sträcker" sig efter avkastning och investerar i bolag som i någon mening är oförutsägbara. Problemet är att risk inte är kvantifierbart och vad som faktiskt utgör en risk inte alltid är uppenbart. Det som ingen tror ska ske sker och vice versa.

På samma sätt sitter många investerare i skiten idag. De har investerat tungt i diverse skräpobligationer utgivna av energi bolag. Skräpobligationer med exponering mot energisektorn motsvarar 15-18% av hela den amerikanska skräpobligationsmarknaden. Den minskade viljan att investera i dessa obligationer kan leda till problem vid refinansieringar och instabilitet på börsen.

Intervju Bloomberg: Ett gott tecken är att Howard Marks börjat köpa obligationer utgivna av energibolag.

Howard Marks har också lagt ut ett nytt "memo" där han blivit mer aggressiv i sina investeringar. Han har blivit mer aggressiv till följd av de möjligheter som börjat uppstå bland skräpobligationer i energisektorn.

2 kommentarer:

 1. Största osäkerheten i Awilco gentemot peers ligger i åldern på de två riggarna.
  Däri ligger även Awilcos möjligheter så det gör synen på bolaget långt mer komplext än man vid första anblicken kan förledas att tro. Riggarna är från tidigt 80-tal såvitt jag kan avgöra och dom inhandlades i förra rejäla tilltuffsningen av denna branch. Dom fick dom billigt så det finns väldigt lite lån och avskrivningar emot vad andra riggägare har vilket gör att deras breakeven ligger långt under peers. Awilco har specialiserat sig på stängning uppstädning av tömda fyndigheter och har specialanpassat riggarna efter brittiska marknadens högt ställda krav samt att man har del i den lite grundare vallgrav brittmarknaden åtnjuter. Prismässigt kan man erbjuda specialkunskaper till ett pris långt under konkurrenterna och ändå göra stora vinster och efter sista omgången coldstackingar har brittmarknaden ungefär samma antal riggar man långsiktigt haft på brittisk sockel. det är helt klart en gamble att köpa Awilco men inte helt säkert att man inte gör en ganska enkel vinst på dessa nivåer om bara ett ytterligare kontrakt skulle säkras kommande år.
  Med vänlig hälsning.

  SvaraRadera
 2. Förhoppningsvis har huvudägarna koll på riggarna. Skulle inte bli särskilt förvånad om Awilco prestera väldigt bra de kommande åren, men det gör mig inte mer intresserad för tillfället.

  Marknadens "kollektivt" stora intresse för att djupdyka i oljesektorn säger väldigt mycket om dagens marknad. Det säger att ingen fokuserar på risk längre och alla håller på med önsketänkande om ett snabbt återhämtat oljepris. Jag utesluter inte att oljepriset är uppe på rekordnivåer igen om 6 månader. Jag tar det dock lugnt och väntar på att se rapporter komma in, samtidigt som oljepriset inte lär återvända upp imorgon. När jag sätt bekräftelse på stabilitet i intjäningen bland oljeföretag börjar jag eventuellt ta positioner.

  SvaraRadera