onsdag 20 maj 2015

Inköp av lågkvalitativa bolag? Valutavinster och Kina.

Inköp av lågkvalitativa bolag?

"Risktagande går bra när det är goda tider och allting går uppåt. Har man förlorat pengar på att placera i aktier de senaste 2 åren så är det närmast en anmärkningsvärd bedrift. Vad jag nu bevittnar på många bloggar (även större) är steg mot större risktagande. Mer koncentration och mer bolag med sämre finansiell ställning tycks vara inställningen. Men man bör komma ihåg att på samma sätt som koncentration kan möjliggöra att de bästa idéerna får ta plats, så kan koncentration stjälpa när oväntade ting sker. (Tidigare inlägg 2014-07, utvecklingen på kortsikt och lite längre sikt)

Sedan ovanstående skrevs har viljan att ta extremt koncentrerade positioner minskat. Nu börjar bloggare ta på sig mer risk genom att köpa bolag av "lägre" kvalitet och med oförutsägbara vinster/kassaflöden. Detta kanske visar sig vara helt korrekt den kommande perioden, men man bör vara medveten om riskerna associerat med detta.Vinsterna kan vända snabbt och det är därför de upplevs som "billiga", men när väl vinsterna börjar fluktuera framgår det varför marknaden värderat dessa bolag "billigt". Utan en viss förutsägbarhet i kassaflöde/vinster kan man kalla sig för en "investerare", men risken är hög att man spekulerar.

Ingen normalbegåvad person tar medvetet på sig mer risk, utan ökat risktagande tillkommer oftast omedvetet. Nedanstående citat illustrerar problematiken med att köpa bolag av lägre kvalité med oförutsägbara kassaflöden. 

"Observation over many years has taught us that the chief losses to investors come from the purchase of low-quality securities at times of favorable business conditions." (Ben Graham)

"Turning from potential disasters in the making to an actual debacle in the recent past most
“value investors” got slaughtered in the financial crisis of 2008 and 2009. As a result, many
are now claiming that the beliefs that Graham and Dodd espoused are no longer relevant
or need to be modified. In addition, many blame corporate managements and claim that
the financial statements were misleading. We believe that those who make such statements
should question their discipline and competence as opposed to blaming an approach that if
practiced properly, has proven over time to be sound in principle and very successful!

(...)The pressure to be fully invested also forced these managers to compromise on the quality
of the businesses they were buying. A statistically cheap but highly indebted company or
one with inadequate cash flows was far more acceptable than holding cash. Purchasing a
low quality business is fraught with risk; many often don’t survive serious competitive or
economic shocks. The combination of expensive securities and low quality businesses led to
the inevitable loss of capital." (Vito Maida, 2010-09)


Valutavinster?

"Tillväxten: Att tio cykliska tungviktare ökar sin försäljning med i snitt 18% procent jämfört med samma kvartal i fjol är förstås en utmärkt siffra. Problemet är att i princip hela ökningen kommer från valutaeffekter. Den organiska tillväxten, det vill säga justerat för strukturförändringar och valuta, är noll. I de fall där bolagen redovisar orderingång är den tillväxten i flera fall, exempelvis Sandvik, Atlas Copco och Alfa Laval, negativ." (Ihåligt lyft för verkstadsjättarna, 2015-05-05, dagens industri, Martin Blomgren)

I dagsläget framstår det som att fundamenta och långsiktighet är en obefintlig faktor i marknaden, utan marknaden drivs av andra faktorer (hopp?). Uppenbarligen gör bolagen valutavinster, men den underliggande verksamheten utvecklas inte alls lika väl.

Frågan är om företagens vinster kommer förbättras "organiskt" de kommande kvartalen eller det framförallt kommer vara valutavinster? Kanske tar vinsttillväxten fart och omsättningen bland bolagen ökar explosionsartat, vem vet egentligen? Man måste dock se på verkligheten och än så länge är det främst valutavinster man ser. Analytiker förväntar sig att bolagens vinster ska fortsätta att öka den kommande tiden. Analytikerna har trott detta i flera år och nu har de äntligen fått rätt på grund av den svagare kronan. Däremot framstår fortsatt stark "hållbar" vinsttillväxt som ytterst osannolikt.

Jag har sökt efter bolag och letat en del i oljesektorn. Jag har funnit en del intressant bolag här, men jag tar bara väldigt små positioner.

Kina
Kinas regim har lyckats "hejda" prisfallet på fastigheter genom räntesänkningar och andra åtgärder. Som jag tidigare påpekat efterliknar Kinas ekonomin ett "pyramidspel" och uppåtgående fastighetspriser är vitalt i detta "pyramidspel". Kanske ser vi början på en ny uppgång på den kinesiska fastighetsmarknaden eller så har den bara tagit en paus i en pågående krasch.

Regimen har lyckats blåsa upp en gigantisk bubbla på aktiemarknaden och det kanske är denna som till slut sänker ekonomin i kombination med en fastighetskrasch? Samtidigt bör man inte bli förvånad om Shanghai Composite står på 6000 om 3 månader."Ibland är dessa byggbolag ägda av "kommuner" i Kina som på order av den kinesiska centralregeringen i desperation försökt upprätthålla den "önskad" tillväxttakten. Det enklaste sättet att uppnå dessa "tillväxtmål" är att bygga massa meningslösa byggnader.  Men den finansiella situationen för dessa kommuner kan ifrågasättas. I en rapport uppskattar Morgan Stanley att en tredjedel av Kinas kommuner tar upp nya lån för att kunna betala räntor på gamla lån. Nomura (japanskt finansbolag) uppskattar att ungefär hälften av  Kinas kommuner har otillräckliga inkomster för att betala räntorna på sina lån. Dessa lån är alltså en tickande bomb som är beroende av likviditet utifrån. " ("Kinas gigantiska bubbla", tidigare inlägg 26 juni 2014)

Kinas regim har börjat vidta åtgärder för att hålla dessa "kommuner" (local goverments) flytande. Det ska bli intressant att se hur framtiden kommer utspela sig här.

8 kommentarer:

 1. När US höjer räntan kommer det bli oroligt på många håll, svårt för regimen att motivera upprätthålla denna bomb när flödena av kapital dras ut landet.. Dåliga lån måste få kosta ägarna... En viktig läxa för att göra Kina konsument drivet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Får se vad som sker. Lär bli många som får lära sig en läxa och frågan är om regimen helt kommer kunna tolerera detta? Detta betyder förstås inte att regimen kommer kunna skjuta problemen framför sig för all framtid.

   Radera
 2. Så vad vill jag ha sagt? Jo, så fortsätt bygga kassa och vänta in de fina tillfällen som kommer skingras ur detta, tillfällen kanske inte långt bort från vår egen marknad ;)

  SvaraRadera
 3. Jag tror inte att USA kommer att höja räntan i första taget. De kan inte göra detta pga. skuldsättningen. Vissa menar att vi kommer att få leva i denna lågräntemiljö en lång tid framöver. Titta på Japan bara, det är dit vi kan vara på väg...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svårt att säga något definitivt om framtiden. Men jag ser en framtid med låga ränta som ett av de mer sannolika scenarierna. Sedan kanske FED hinner höja räntan något innan det blir problem, eller så uppstår problem utan att det sker någon räntehöjning. Eller så kanske det aldrig uppstår problem och centralbankerna är gudar. I bakgrunden finns alltid ett scenario med höginflation för många stater om de skulle förlora tilltron på kapitalmarknaden, men det är i mina ögon mindre sannolikt.

   Radera
 4. Det finns en risk att de blir så, det gör mig osså fundersam. Lågräntenivå under lång tid och vi har tillgångar som skjuter i höjden pga spekulation från räntor till mer risk. Hur länge kan de fortgå? Vi har låga räntor för att tillväxten är låg och vi har aktiekurser som att vi skulle ha en hög globaltillväxt. Detta kommer komma ner med ett brak och om det blir räntehöjningar eller bankkrasch i Kina eller något annat så vill jag sitta med en bra portion cash för tillfället. Det är inte "Buffet-wise" att bry sig om makro... Men samtidigt får man inte glömma buffets rule No1. Dont Lose Money...

  Jag tror det är smarta pengar att sitta vid sidlinjen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fördelen idag är ju att så länge man inte ska köpa ett hus är inflationen rätt låg. Jag tycker inte heller att det är rimligt att vi har värderingar som prisar in väldigt mycket positivt. Placerare har glömt bort varför räntorna är låga och jag gissar att den realisationen kommer återuppstå igen,

   Radera
  2. "inflationen" här definierat som min egen syn på inflation.

   Radera