onsdag 21 oktober 2015

Gissningar om oljans utveckling.

Det är av uppenbara skäl oerhört svårt att säga något deterministiskt kring oljans framtida pris. Olja påverkas av OPEC, Iran, prospekteringsnivån och efterfrågan. Vad man på sin höjd kan konstatera är om någon av dessa faktorer rör sig i rätt riktning, givet att man vill se högre priser på olja.

"I USA har antalet oljeriggar som borrar efter olja minskat kraftigt, men produktionen av olja fortsätter att öka. Det kommer ta ett tag innan kollapsen i antalet riggar slår igenom på produktionsnivåerna i USA. Borras det efter mindre olja kommer förr eller senare äldre brunnar ta slut, vilket leder till att utbudet minskar. Riskerna är att justeringen i utbudet inte kan motverka den allt mer uppenbara globala inbromsningen. Viss exponering mot oljeindustrin kan vara önskvärt, men tålamod krävs och man bör ta höjd för fortsatta fall vid eventuella inköp." (inlägg den 28 juni)

Den amerikanska oljeproduktionen ser ut att ha börjat falla och detta kommer verka positivt på oljepriset förr eller senare. Fallet i antalet riggar har börjat märkas av, men produktionen har en bra bit kvar att falla. Av en händelse sammanföll inlägget den 28 juni med ett fall i oljeproduktionen och man får se om detta fortgår.


BULL!
Förvaltarna på FPA Capital Fund tror att oljan ska upp på grund av att marginalkostnaden ligger över dagens pris och att Capex har kollapsat.

"The marginal cost of oil production is around $80/barrel The marginal cost of oil production is the total cost to find and extract the last barrel of oil from the ground to satisfy the demand for that last barrel. The mid-cycle marginal cost of oil production is around $80 per barrel (although current marginal cost levels may be below $80/bbl simply because of temporary service company price reductions due to the downturn).

(...) Between 1999 and 2014, global upstream capex only fell twice; in 2002 when it fell by 5%, and 2009 when it fell by 16%.4 In 2015, upstream capex is expected to be down 23%, the largest decline in 20 years, and is expected to be down in excess of 10% again in 2016 if Brent oil is below $60/bbl. Within North America specifically, capex is expected to fall by 40% in 2015 and more than 20% in 2016. We have already started experiencing the impact of lower spending in the U.S., where total crude production is down over half a million barrels per day as of September 2015 after hitting 9.6mm in early June. We expect these declines to continue as the U.S. companies started cutting expenditures earlier this year in earnest.

(...) Decline rates persist whether oil prices are high or low. It is unavoidable that supply capacity will shrink without ongoing investment. Global decline rates were pegged at somewhere between 4.5% and 6.7% back in 2008. Note that those rates were determined before the rise of shale oil, which has drastically higher decline rates." (http://www.fpafunds.com/docs/hc_capital/2015-q3-fpa-cap-commentary.pdf?sfvrsn=2)

Det har kommit ut några "domedags rubriker" på sistone och jag föredrar denna rubriksättning framför mer positiva rubriker. Tidigare i år fanns det en viljan att spekulera oljeprisuppgångar och denna vilja verkar också ha minskat. Jag tycker viss exponering mot olja/gas kan vara intressant, men man bör hålla exponeringen låg och "smart".

BEARISH!
Jim Chanos lägger fram en betydligt mer negativ bild än förvaltarna på FPA Capital och han är särskilt negativt inställd till "shale" industrin i USA. I sin presentation (här) påpekar han att oljeproduktionen inte fallit särskilt mycket, trots den stora nedgången i antalet amerikanska riggar.  Jim Chanos påpekar också att produktionsfallen inte kommer bli särskilt stora den kommande tiden, vilket står i konflikt till vad FPA Capitals förvaltar påpeka ovan.

Produktionen skulle förmodligen fallit kraftigare om marknaden inte varit doppad med låga räntor, som lett till att kapital sökt sig till "high yield" obligationer. Det är denna tillströmningen av kapital som bidragit till att hålla många bolag flytande. Det börjar dock uppstå påfrestningar här, eftersom spekulanter börjar dra tillbaka sitt kapital och produktionen faller extremt snabbt i "shale" sektorn.

Fallet i antalet riggar är nu så extremt att man kan fråga sig hur länge produktionen kan upprätthållas. Det verkar dock som att de stora obalanserna som uppstått i oljesektorn kan komma att ta lång tid att räta ut, men såvida inte efterfrågan faller kraftigt bör förr eller senare priset stiga.

Inbromsning?
Kina står för drygt 12% av oljekonsumtionen (min beräkning). Kina kan alltså påverka priset på olja, men det är inte Kina som enskilt bestämmer hur priset på olja kommer utvecklas. Kinas bubbla är baserad på kreditexpansion, spekulation och överbyggnation, men inte en överdriven oljekonsumtion.  Går Kina åt helvetet går mycket annat åt helvetet och dessa spridningseffekter kan ha betydande påverkan på oljeefterfrågan.

Riskerna för en recession i USA har ökat och det är troligt att världsekonomin saktar in. Om inbromsning blir stor eller bara resulterar i några kvartal med sämre tillväxt är omöjligt att veta.

"Det är troligt att centralbankerna börjar intervenera på marknaderna och man får helt enkelt se om marknaden kan återfå riskviljan igen. Redan nu har ECB och FED ledamöter börjat intervenera verbalt. FED ledamöter talar om att skjuta fram räntehöjningen i september och ECB ledamöter öppnar upp för nya stimulanser. Om dessa "verbala" interventioner kommer omsättas i handling eller endast är prat från enstaka individer är svårt att veta." (Tidigare inlägg den 30 augusti, Länk)

Föga förvånande valde FED att intervenera genom att skjuta upp räntehöjningen igen. Den uteblivna räntehöjningen tillsammans med "lagom" dålig statistik ledde till att placerare började ta positioner på börsen igen. Det har skett en viss lageruppbyggnad i amerikansk ekonomi och givet att lagerhållningen blivit allt mer effektivare har siffran stigit rejält.

(Länk)

Samtidigt tror jag inte att man bör dra alltför långt gående slutsatser utifrån detta. Recessioner är extremt oförutsägbara när det gäller timing och storlek. Hur vet man om det kommer bli en recession eller bara svagare positiv tillväxt i några kvartal?

 Nedanstående graf illustrerar svårigheterna med att säga något definitivt om kommande recessioner. Under 2012 var USA riktigt nära att få en recession, men det blev ej så och därför bör man inte dra för långtgående slutsatser. Man kan också fråga sig en om en liten recession med en nedgång i BNP om ringa -0,2 % är särskilt katastrofal.

(Länk)

Om man är intresserad av oljesektorn rekommenderar jag att man läser nedanstående. Jag tycker Vito Maidas sätt att investera i oljesektorn är väldigt sunt och märk hur Vito Maida tagit höjd för de flesta scenarion som kan inträffa genom de bolag han väljer att köpa.

"So much for peak oil!

Peak oil refers to the theory that oil prices would rise ever higher because of increasing demand and diminishing supplies. Furthermore, it was argued that finding new sources of oil was becoming more and more expensive. The per barrel cost of finding and developing oil in frontier areas such as the Arctic and other very remote locations would raise the price of oil to $200 per barrel in the near future. Of course this view was at its most popular as energy prices were on an upward trend and near their peaks.

As the graph below from SeekingAlpha.com indicates, peak oil seems to have been turned upside down. The price of oil has fallen from just over $100 per barrel in early 2014 to approximately $50 at the end of the year.

This dramatic decline should remind all of us that no matter how attractive, eloquent and interesting the people and the arguments may be; a healthy dose of skepticism is in order when explanations are put forth to justify rising prices. The fact of the matter is that the “invisible hand” of Adam Smith’s market forces always ensure that reversion to the mean prevails!

The fall in oil prices has resulted in a corresponding drop in the share prices of energy related businesses. As you would expect we have spent a considerable amount of time rummaging through the rubble. Fortunately, we have found some gems amongst the ruins and deployed some of our capital to energy companies that we believe are well capitalized industry leaders and that provide the potential for substantial returns.

Some portfolio managers believe that commodity companies are not attractive businesses and therefore should always be avoided. While we would agree that for the most part commodity companies are low return businesses we believe that under the right circumstances they can provide an excellent rate of return over a five year holding period. We look for several important factors before we purchase a commodity related business:

√ A long life and high quality resource base
√ Low cost operations
√ A very strong balance sheet
√ Conservative and experienced management
√ Shares trading at a substantial discount to our estimated net asset value

It is important to note that we calculate our net asset value based on the long term inflation adjusted price of the commodity in question. There are no peak oil like theories at PCM! Our process leads us to invest in companies that can sustain a prolonged period of low commodity prices and that we purchase them at prices trading below our estimated net asset value. Our investment philosophy also ensures that we sell above net asset value and realize our profit." (Patient Capital Management, newsletter 2014-12)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar