söndag 19 juni 2016

Den "humanitära stormakten" Sverige och invandringspolitiken

(Har aldrig röstat på SD och givet de framsteg som gjorts i migrationspolitiken ter det sig allt mer avlägset. Om man blir kränkt av att människor har andra åsikter än en själv så föreslår jag att man istället läser något på en lämpligare nivå. Nedan använder jag beteckningen invandrare i en väldigt vid bemärkelse. Arbetskraftsinvandring av högutbildad individer inom bristsektorer är förstås alltid önskvärt!)

Eftersom det inte finns särskilt mycket att skriva om angående börsen i stort så görs en liten utvikning i ett väldigt infekterat ämne i Sverige, invandringspolitiken. Migrationspolitiken präglas av känslor vilket leder till att felaktiga beslut tas. Normalt håller jag mig till börsen, men ibland skriver jag om saker som för tillfället intresserar mig.

Kostnaderna för invandringen

Många hävdar att Sverige gör en humanitär insats i och med flyktingmottagande, men problemet är att kostnaderna börjat skena, vilket syns i regeringens ändringsförslag under april 2016. Migrationen kostar nu mer än försvaret och börjar knappa in på kostnaderna för sjukvården. Märk hur kostnaderna för migrationen vida överstiger kostnaden för internationellt bistånd (UO 7)


http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/statens-budget-2016-i-siffror/

Under posten UO13 framkommer fler kostnader som är direkt relaterad till migrationen:


Ovanstående 70 miljarder kronor består förstås bara av de kostnader som kan direkt relateras till migrationen. Minskar invandringen de kommande åren bör dessa poster minska. Ovanpå dessa kostnader tillkommer förstås alla indirekta kostnader såsom att invandrare generellt är överrepresenterade i brott och andra sammanhang. Man undrar också vad det kan kosta samhället att varenda hus på landet skall byggas om till "flyktingläger". Om man är en nyanländ flykting och placeras på en gård i obygden med 30 andra asylsökande, vilka förutsättningar har man att integreras i samhället?

Men Sverige kan ju tack vare sin generösa invandringspolitik vara en humanitär stormakt? Problemet med denna argumentation är att pengarna skulle göra betydligt större nytta om de faktiskt gick till närområdet. Även forskare som Hans Rosling hävdar att det är pengar i närområdet som behövs!

”Sveriges kostnader för asylmottagning samt långsiktig försörjning av flyktingar är minst 80 miljarder kr för ett några tiotusental flyktingar per år. FNs samlade finansieringsmål för 12 miljoner Syriska flyktingar är samtidigt ca 70 miljarder kronor (de brukar inte få in allt de äskar). Detta är en resursallokering som ingen rationell humanist kan försvara. Det är på samma sätt en skandal att Sverige har skurit 10 miljarder kronor ur biståndsbudgeten till förmån för bland annat flyktingsmugglare och Bert Karlsson." (Tino Sanandaji, blogg)

De som drabbas när våra politiker håller på med sin lekstuga är förstås inte de som slår sig för bröstet och talar om humanism. Det är de i närområdet som drabbas och inte får hjälpa, vilket Christopher Landin beskriver nedan:


Om man är en riktig humanist och vill hjälpa så många människor som möjligt bör man eftersträva att mer pengar skall gå till internationellt bistånd. Hävdar man något annat är man inte en humanist utan förespråkar endast en hög invandring för att vara populär i sociala sammanhang.

Migrationspolitiken är i vilket fall ej lönsam på sikt
Invandringen blir aldrig lönsam eftersom sysselsättningsgraden bland de med utländsk bakgrund aldrig når särskilt höga nivåer. Faktum är att invandringen aldrig blir lönsam, varken på kort eller lång sikt.

"När SCB räknar korrekt och anger andelen av arbetsför ålder som arbetar blir det tydligt att situationen är katastrofalt. Bara 57 procent av alla invandrare och 51 procent av utomeuropeiska invandrare i arbetsför ålder förvärvsarbetar. Motsvarande siffra är 82 procent för svenskfödda. I gruppen svenskfödda ingår ändå andra generationens invandrare. När dessa exkluderas och vi tittar på de med svensk ursprung så är andelen som förvärvsarbetar 85 procent, vilket redovisas i den här ett par år äldre regeringsrapporten, tabell 2.10.
SCB fortsätter: ”Trots en lång vistelsetid i Sverige är förvärvsfrekvenserna betydligt lägre bland utrikes födda än bland inrikes födda….Av de som bott i Sverige i mer än 20 år förvärvsarbetade 70 procent av männen och 68 procent av kvinnorna.”
Så drygt 30 procent av invandrare som bott i Sverige mer än 20 år jobbar inte jämfört med 15 procent bland de med svensk ursprung. Det är en vandringsmyt att invandrare efter sju år integreras på arbetsmarknaden. Kom ihåg att en typisk invandrare bara är på arbetsmarknaden i ungefär trettio år, inte en oändlighet. Varje år en vuxen person är utanför arbetsmarknaden är dyrbart för samhället. Invandrare som bara kommer i arbete efter tio eller tjugo år i landet hinner i regel inte betala in tillräckligt mycket i skatt för att täcka sin pension, sjukvård och andra förmåner innan de går i pension."(Tino Sanandaji, inlägg här)
Sverige bör föra en mer selektiv invandring som selekterar baserat på utbildning istället för att ha en selektionsprocess som bygger på vem som kan bäst slå sig igenom Europa. Personligen tror jag att det finns bättre selektionskriterier än vem som kan slå sig igenom Europa på kortast tid.

Könsobalans
I Sverige uppskattas det att det går 123 stycken pojkar på 100 flickor i åldersgruppen 16-17 år! Detta kan jämföras med det otroligt skeva landet Kina där det går 117 pojkar per 100 flickor. Vad kommer ske om dessa individer inte kan få jobb av förståeliga anledning (dålig utbildning+dålig svenska)? Vad händer om de inte ens kan hitta någon att sätta på? Jag skulle personligen vara jävligt förbannad, men det är bara jag. Jag sitter förstås inne med grava aggressionsproblem så jag kanske inte är helt representativ i sammanhanget.

(Denna könsobalans finns i hela den närliggande åldersgruppen 14-20 år..)

Framtiden?
Personligen bor jag som många andra "etniska svenskar" i en liten skyddad "idyll" utanför en större stad i Sverige och jag märker inte i någon större utsträckning av alla problem relaterat till invandringen. Att jag bor i en skyddad miljö förändrar inte faktumet att det numera finns väktare på många vårdcentraler i Malmö och att det sker skjutningar hela tiden. Att jag bor i en skyddad miljö förändrar inte att en läkarbekant brukar kolla om en polisbil står på akutmottagningen innan jouren påbörjas för kvällen. 

Sverige är ett av världens mest framgångsrika exportländer och ett fantastiskt land att leva i. Sverige kommer fortsatt vara ett fint land i framtiden och en hög invandring kommer inte medföra en systemkollaps. Dock hoppas jag att politikerna börjat föra en mer konstruktiv diskussion kring migrationspolitiken. Förhoppningsvis kan vi börja ta tag i våra problem på hemmaplan och minska den segregation som präglar stora delar av Sverige. 

Jag var länge ganska positivt inställd till invandringspolitiken, men jag började hysa tvivel allt eftersom. När jag såg nedanstående video förändrades mina åsikter än mer. Tino Sanandaji håller en väldigt bra föreläsning som alla röstberättigade bör tvingas se på i Sverige.

Kanske är även du förmögen till att ompröva åsikter?


11 kommentarer:

 1. Vi skall väl vara hela världens socialbyrå...

  SvaraRadera
 2. detta kommer leda till flertal skattehöjningar, tex skatt på kapitalinkomster kan höjas till 50% ?

  SvaraRadera
 3. Visst kommer vi se stora skattehöjningar framöver, speciellt efter 2018 när alla dom som kom förra hösten fått sitt uppehåll beviljat och kostnaderna för boende och socialbidrag dumpas över på kommunerna. Men att höja skatten så mycket som behövs för att bibehålla vår nuvarande välfärd är omöjligt. Då ett högre skattetryck leder till mindre skatteintäker enligt "Lafferkurvan".
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lafferkurvan
  Återstår då att skära i välfärden som tidigare generationer kämpat för att bygga upp. Framtiden för moder Svea ser inte ljus ut. Tyvärr.
  /H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Får se vad som sker, hoppas på en ljus framtid eller åtminstone en någorlunda bestående framtid

   Radera
 4. Bra och tänkvärt skrivet, viktigt att migration diskuteras på samma öppna sätt som alla andra politiska frågor.

  Men jag tycker att du hamnar fel på bollen redan från början. Du skriver att ”migrationspolitiken präglas av känslor vilket leder till att felaktiga beslut tas”. Det är precis tvärtom. Inte mycket i politiken utgår från naturlagarna – det närmaste sanningen vi kommer. I övriga spörsmål har vi våra teorier och det finns mycket sällan en allenarådande uppfattning om vad som är klok och bra politik. Det som avgör våra val är i slutändan just känslan. Eller ideologin om man så vill. Det den s.k. flyktingkrisen har lagt i dagen är att 7 av 8 riksdagspartier helt saknat migrationspolitik. De har inbillat sig att migrationspolitiken styrs av naturlagar (Genevekonventionen) och att det inte därför inte går att tillämpa känslor på migrationspolitiken. Det som nu sker är att människor börjar visa sina ”migrationskänslor” och partierna börjar förhålla sig till dessa känslor på samma sätt som de förhåller sig till folks känslor om en massa andra frågor. Det är bra.

  Sen kommer du in på kostnaderna. När det gäller utgiftsområde 8 på statsbudgeten har du ganska rätt tycker jag. Det är prislappen för den asylpolitik vi har, eller hade ska vi väl säga. Det är kostnader för prövning och överprövning och för boende och uppehälle för asylsökande under prövningstiden. Utgiftsområde 13 däremot är mer komplicerat. Då handlar det om de människor som sökt och beviljats skydd i Sverige, dvs de som redan är här. Då handlar det enligt min uppfattning om investeringar – liknande de vi gör i alla barns skolgång eller för all del i vägar och järnvägar. I båda dessa fall kan vi räkna med en avkastning. Den intressanta frågan är då om och i så fall när avkastningen blir positiv. Den forskning jag känner kan ungefär sammanfattas i ”misslyckad integration”; 2 generationer eller mer och ”lyckad integration”; 1-1,5 generationer. Efter det börjar invandringen avkasta positivt och sen är det bara en tidsfråga när totalavkastningen blir positiv.

  Där någonstans har du enligt min mening svaret på kostnadsfrågan. Om man tycker det är värt det är bara en fråga om känsla.

  Sen en annan sak. Du utgår som så många andra från att migrationen går att styra. Det är en missuppfattning att Sverige ”tar emot” asylsökande. Så är det inte. 99 procent av alla som söker asyl i Sverige, eller i EU för den delen, reser in illegalt. Varken Sverige riksdag eller regering bestämde att det skulle komma 81 000 asylsökande 2014 eller 163 000 2015. De kom helt enkelt. Och de som kom till Sverige 2015 utgjorde 2,5 promille av jordens 65 000 000 miljoner flyktingar.
  Du som verkar vara ekonomiskt sinnad, betänkt istället följande. Imorgon röstar riksdagen om en tillfällig asyllagstiftning som innebär att skyddsbehövande beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd (de flesta 13 månader, vissa 3 år) istället för permanenta och att de flesta som beviljas dessa tillfälliga uppehållstillstånd inte kommer kunna ta hit sina familjer. Observera att vi huvudsakligen talar om människor från Syrien, Somalia, Eritrea, Irak och Afghanistan, och att många av dem redan är här. Dessa människor kommer aldrig att kunna återvända, i princip alla kommer att beviljas permanent upphållstillstånd i Sverige så småningom.

  När det gäller integration är forskningen mycket entydig. Otrygghet kring sin framtid i det nya landet samt osäkerhet kring sina barns och andra nära släktingars säkerhet är förödande för förmågan att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Det innebär att den ”tillfälliga lagen” kommer att försämra den samhällsekonomiska kalkylen för den invandring som redan skett – vare sig den var välkommen eller inte. Avkastningen på den investering som vi nu gör försämras alltså av beslutet.

  Är det ett bra beslut av våra folkvalda riksdagsledamöter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ingen investering om det bara avkastar minus.

   "I båda dessa fall kan vi räkna med en avkastning. Den intressanta frågan är då om och i så fall när avkastningen blir positiv. Den forskning jag känner kan ungefär sammanfattas i ”misslyckad integration”; 2 generationer eller mer och ”lyckad integration”; 1-1,5 generationer. Efter det börjar invandringen avkasta positivt och sen är det bara en tidsfråga när totalavkastningen blir positiv. "

   Tvivlar starkt på att det blir någon vidare positiv effekt, på sikt blir alla svenskar förstås. Invandringen av italienare osv var så framgångsrik för att de flesta snabbt hamna i arbete, detta sker ej nu. Om det är så positivt på sikt varför har inte alla länder en högre invandring av lågutbildad människor från fattiga länder? Vad Sverige riskerar göra är att på sikt (1+2 generation) erodera skattekraften, se Tinos föreläsning 1:38:40 till 1:42.15.

   Sverige kan självfallet styra migrationen. Sverige kan likt de flesta andra länder välja att följa eller ej följa diverse konventioner. Det är tämligen uppenbart efter den senaste tidens gränskontroller att Sverige visst kan styra mängden migranter som kommer.

   "När det gäller integration är forskningen mycket entydig. Otrygghet kring sin framtid i det nya landet samt osäkerhet kring sina barns och andra nära släktingars säkerhet är förödande för förmågan att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden."

   Det är förstås tragiskt för individer som inte kan ta hit familjen. Men frågan blir snarare varför man tar in så många så att de måste skära ner på saker som anhöriginvandring? Politikerna har själva åstadkommit detta och får röja upp i sin skit nu.

   Va inte naiv, de flesta flyr inte omedelbart krig. Alla som kommer till Sverige har passerat flera länder där det inte är omedelbart krig och det är inte krig i Turkiet. Folk "flyr" hit för att få en högre levnadsstandard, det är inget konstigt att människor vill det.

   Men att lägga enormt med resurser på ett fåtal människor och ta ur biståndet för betydligt fler är inget annat än vedervärdigt.

   Rekommenderar som sagt Tino Sanandajis föreläsning.

   https://www.youtube.com/watch?v=p_tKO8nvkEo

   Radera
 5. Du blandar ihop arbetskraftsinvandrare med asylsökande, det är helt olika frågor, det ena är näringspolitik det andra handlar om vilket sorts samhälle vi vill vara.

  Det är en missuppfattning att man kan välja antingen "ta emot" eller hjälpa på plats. Trots avtalet med Turkiet, trots gränskontroller hela vägen från Balkan till Öresundsbron och trots att regeringen gjort vad den kan för att få fram budskapet att det är fullt i Sverige kommer det omkring 500 personer i veckan. Civiliserade länder som öht vill lägga skattepengar på att hjälpa människor i nöd måste acceptera att göra både och. De åtgärder som skulle krävas för att helt stoppa flyktingsströmmen in i Turkiet och vidare in i EU vill inte ens du se realiseras, tro mig...

  Det är f.ö. du som är naiv. Människor som flyttar för att få en bättre tillvaro är en global ökande trend, absolut, och Sverige är inte på något sätt immun mot den. Men det vi sett i Sverige under de senaste åren är en våg av människor som flyr undan urskiljningslöst våld. Att många av dem inte stannar i Turkiet är inte konstigare än att du inte går ner till soptunnan och letar rester när du är hungrig utan du går till affären. Om du kan gå och har råd att handla. Att påstå att det är fråga om lycksökare är stötande okunnigt.

  Sen missförstår du mig. Jag talar inte om gränskontrollerna, de har som sagt uppenbarligen fått effekt. Det jag tog upp i mitt inlägg var den tillfälliga asyllagstiftning som riksdagen antog igår. Givet att vi fått ner antalet asylsökande på annat sätt så innebär den lagen enbart att du och jag kommer att få sämre avkastning på de skattekronor som vi vare sig vi vill eller inte måste satsa på integration av de som redan är här.

  Du efterlyser minskad segregation och det var därför jag ställde frågan på vilket sätt den förda migrationspolitiken leder fram till det?

  Sen det här med biståndet. Sverige är en extremt generös biståndsgivare, en av världens absolut främsta. De avräkningar som görs på biståndsramen för att finansiera vissa kostnader direkt förknippade med mottagande av asylsökande är i enlighet med internationella överenskommelser och alla andra mottagarländer gör likadant. Tramset med att det är biståndspengar som går till Bert är bara tom retorik. Det enda som skulle hända om man inte avräknade vore att pengarna fick tas från någon annan del av statsbudgeten. Bert skulle få betalt för sina boenden i alla fall.

  Jodå, jag har lyssnat till och läst Sanandaji flera gånger. Jag förhåller mig alltid skeptisk till personer som utger sig för att vara sanningssägare i en värld av lögner. Men visst han har sina poänger.

  Vad tycker du föresten om att vi och de andra EU-länderna ger Turkiet 50 miljarder kr för att de ska hindra människor att söka asyl i Europa? Borde vi inte ge pengarna till de länder som människor flyr ifrån istället? Hjälpa på plats?

  SvaraRadera
  Svar
  1. medveten om skillnad på asyl och invandring. Om man följer eller inte följer konventioner är diskuterbart. Danmark och andra civiliserade länder lyckas uppenbarligen minska antalet asylsökande, jag skulle beskriva Danmark som ett civiliserat land.

   "Du efterlyser minskad segregation och det var därför jag ställde frågan på vilket sätt den förda migrationspolitiken leder fram till det?"

   Du kanske inte upplevda att jag gav ett ordentligt svar och det beror på att jag inte har ett ordentligt svar. Jag kan även inte ställas till svars för vad en regering jag inte valt gör. Jag tycker det är tragiskt att regeringen försatt sig i en situation där de som är här inte kan ta hit anhöriga.

   "Det är f.ö. du som är naiv. Människor som flyttar för att få en bättre tillvaro är en global ökande trend, absolut, och Sverige är inte på något sätt immun mot den. Men det vi sett i Sverige under de senaste åren är en våg av människor som flyr undan urskiljningslöst våld. Att många av dem inte stannar i Turkiet är inte konstigare än att du inte går ner till soptunnan och letar rester när du är hungrig utan du går till affären. Om du kan gå och har råd att handla. Att påstå att det är fråga om lycksökare är stötande okunnigt. "

   Hur förklarar du att det är så många av flyktingarna som kommer från länder som hade fullskaligt krig för en tid sedan (Eritrea, Afghanistan, Somalia)? 2/3 av asylsökande till Sverige kommer inte från Syrien, dock bör man kanske räkna in Irak bland de som flyr från "krigets syrien".

   29.30- 31.40

   "Sen det här med biståndet. Sverige är en extremt generös biståndsgivare, en av världens absolut främsta. De avräkningar som görs på biståndsramen för att finansiera vissa kostnader direkt förknippade med mottagande av asylsökande är i enlighet med internationella överenskommelser och alla andra mottagarländer gör likadant. Tramset med att det är biståndspengar som går till Bert är bara tom retorik. Det enda som skulle hända om man inte avräknade vore att pengarna fick tas från någon annan del av statsbudgeten. Bert skulle få betalt för sina boenden i alla fall. "

   Man kan kalla det tom retorik, men om man skär ner på område X för att finansiera område Y är det en omfördelning av resurser. Regering har valt att sänka biståndet för att sätta mer på migration, kalla det retorik, men pengarna har försvunnit från konto x till konto y.

   "Vad tycker du föresten om att vi och de andra EU-länderna ger Turkiet 50 miljarder kr för att de ska hindra människor att söka asyl i Europa? Borde vi inte ge pengarna till de länder som människor flyr ifrån istället? Hjälpa på plats?"

   En delvis applicerad Australisk modell där båtarna körs tillbaka hade varit en del lösning. Har ingen kärlek för Erdogan eller hans totalitära styre. Har inte kunskapen för att kunna bedöma om de 50 miljarder som går till Turkiet har någon effekt och lyckas minska flyktingarna i tillräckligt hög grad.

   https://www.youtube.com/watch?v=R2e2yHjc_mc

   Grundproblemet är att EU/Sverige ger så många människor asyl, vilket förstås leder till att folk söker sig hit.

   26.00-28.00

   Radera
 6. "Grundproblemet är att EU/Sverige ger så många människor asyl, vilket förstås leder till att folk söker sig hit."

  De som kommer från Syrien, Irak och Afghanistan blir förstås besvikna över stramare asylpolitik i EU men det kommer inte att få dem att vilja komma till Europa mindre. Ett liv som papperslös i Tyskland är 100 ggr bättre än ett liv i hemlandet. Vad jag menar är att enda sättet att stoppa flyktingarna är att vända vapen mot obeväpnade män, kvinnor och barn. Så som Turkiet har gjort och som Australien är relativt nära att göra. Ditt resonemang leder dit men är det det du vill?

  Jag kan meddela att de 50 miljarderna till Erdogan har jättestor effekt, det är förmodligen den enskilt viktigaste förklaringen till färre asylsökande i Sverige. Det är bara det att det inte kostar Turkiet några 50 miljarder att bevaka gränsen, pengarna är ett direkt finansiellt stöd till Erdogans allt mer obehagliga regim.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är komplexa frågor. Hoppas att en stor del av flyktingarna kan stoppas om man minskar sannolikheten att få stanna och skär på bidragen. Om det ej fungerar är hård bevakning utåt mot EUs periferi det enda alternativt, kanske är det vad som behövs, det sker redan i södra Europa med tårgas osv.

   https://www.youtube.com/watch?v=kGezwC68BMs

   Om man börjar rikta vapen skulle de framförallt riktas mot män, inte kvinnor eller barn, även om det inte gör det trevligare.

   Radera