söndag 30 augusti 2015

"Avanza indikatorn" och den senaste nedgången i ett historiskt perspektiv

"Avanza Indikatorn"
Jag gick igenom hur antalet "Avanza kunder" förändrats så långt bak i tiden som datan är tillgänglig. "Depåkunder" likställs med "kunder" nedan. Jag väljer att fokusera på antal kunder framför antalet konton, eftersom Avanzas användare gått från att ha drygt 1 konto per kund till 1,8 konto per kund.

Nedan ser man förändring (år över år) i antalet Avanza kunder. Siffran för 2015* representerar bara hur många nya kunder som Avanza fick under första halvåret 2015. Avanzas kundtillväxt var svag under IT-bubblans krasch, finanskrisen och eurokrisen. Mellan 2005-2013 tillkom drygt 15000-30000 nya kunder varje år. 2014 var kundtillväxten väldigt stark och under det första halvåret 2015 (2015*) var kundtillväxten lika stark som under helåret 2014.
¨

Om man kollar på förändringen i antalet kunder på halvårsbasis ser det ut enligt nedan och grafen nedan reflekterar bättre den extrema tillväxten under först halvåret 2015.Det är svårt att säga något definitivt utifrån detta och det kan bara vara en slump att datan ser ut enligt ovan. Avanzas kundtillväxt sker ej linjärt, därmed kan enstaka år avvika kraftigt från tidigare år och detta kan leda till att man drar förhastade slutsatser av slumpmässiga variationer. Dessutom har Avanza bräddat sitt "sortiment" och därmed är kundtillflödet inte lika starkt relaterat till aktiemarknaden längre. Jag kan tänka mig att den låga räntan på bankkontot förmår individer att gå över till banker som Avanza för att få en högre ränta.

Kundtillväxt under 1,5 år (2014-första halvåret 2015)= 107000
Kundtillväxt under 4 år (2010-2013)= 114327

Denna kundtillväxt är ju väldigt extrem så jag ville kolla hur det såg ut för Nordnet i samma period. Det visa sig vara svårt att hitta antalet "aktiva kunder" för Sverige under en längre period. Nordnet har också gjort en del förvärv under åren och det försvårar en jämförelse. Nordnets kundtillväxt i Sverige ("aktiva kunder") såg ut enligt nedan:

2014: 12200

2015 (första halvåret): 8900

Så Nordnets kundtillväxt första halvåret 2015 var stark i förhållande till helåret 2014, men mer kan man inte säga.  Man kan bara konstatera att Nordnet blir krossad av Avanza i Sverige och det av uppenbara skäl, vem föredrar Nordnet framför Avanza? 


Den senaste nedgången?
Man bör komma ihåg att inte ens de värsta börskrascher sker rakt neråt. Man bör också komma ihåg att det är omöjligt att skilja starten på en krasch från en tillfällig nedgång. En "börskrasch" tar 1-3 år och man bör komma ihåg att kraschen 2008 var förhållandevis hastig. Placerare bör börja köpa när undervärderade tillgångar uppstår, men det kan vara svårt när man inte reducerat sin exponering och när man har svårt att avgöra vad som faktiskt är undervärderat. 

Det är troligt att centralbankerna börjar intervenera på marknaderna och man får helt enkelt se om marknaden kan återfå riskviljan igen. Redan nu har ECB och FED ledamöter börjat intervenera verbalt. FED ledamöter talar om att skjuta fram räntehöjningen i september och ECB ledamöter öppnar upp för nya stimulanser. Om dessa "verbala" interventioner kommer omsättas i handling eller endast är prat från enstaka individer är svårt att veta. 


En del talar om att det är nu förmögenheter skapas och personligen kan jag inte se att några gigantiska möjligheter uppstått. Eller som Vito Maida beskrev nedgången i oktober:

(Patient Capital Management inc, 2014-09)

Som man kan se nedan har marknaden historiskt varit volatil och de senaste 15 åren är i mångt och mycket en anomali. Nedanstående data gäller den amerikanska börsen och den svenska börsen bör vara mer volatil. Mycket riktigt har den svenska börsen varit mer volatil än den amerikanska de senaste åren, men faktum kvarstår att den senaste nedgången inte är dramatisk, annat än i sin hastighet. 

https://www.americanfunds.com/individual/planning/market-fluctuations/past-market-declines.html


De senaste 6 åren har alla dippar varit köplägen och det kommer krävas en del för att placerare skall avskräckas. Även om jag tror att världsekonomin är dålig, så har inte prisfallet på den kinesiska fastighetsmarknaden återupptagits. Samtidigt kan något annat gå fel och björnmarknader behöver inte sammanfalla med recessioner eller vinstfall. Det är också viktigt att skilja på vilken ekonomisk statistik som är ledande och vilken som är eftersläpande.


Vad som är obehagligt är att många bolag har ungefär samma vinstnivå idag som de hade 2007. Sedan 2007 har vinsttillväxten varit svag och vi talar fortfarande om en "återhämtning" efter 6 år. Vad som är mest obehagligt är att börsen förmodligen inte skulle stå på 70% av dagens nivåer om ränteläget vore normaliserat. Uppgången bygger på luft och har drivits uppåt av kontinuerliga centralbanksinterventioner, detta kommer funka tills det inte gör det längre.

via Lance Roberts, (färgade områden anger start och slut på olika stimulanser (QE).


Det är ganska häpnadsväckande hur amerikanska ekonomer talar om att man bör skjuta fram den första räntehöjning på 0,25%. Hela den monetära politiken har anpassat sig efter marknaderna och det var också därför ECB intervenerade i oktober. När kommer marknadens stödhjulen tas bort? När kommer centralbankernas fokus skifta från marknaderna till att driva en ansvarsfull politik? Under de senaste 20 åren har centralbanksledamöters förnuft ersatts av en överdriven tilltro till modeller och en strävan efter att "optimera" ekonomin.

I sammanhanget bör man också komma ihåg att den ekonomisk statistiken sammanställs i efterhand och därför vet man sällan att man är i en recession. Björnmarknaden har alltså ofta inletts när "recessionen" dateras, vilket denna grafen från Lance Roberts illustrerar.

Belåningen på den amerikanska börsen minskade något i juli, men det är knappast ett gigantiskt ras. 2000 och 2007 skedde väldigt stora ras i belåningen inför marknadstoppen, men det inträffa knappast i juni. Riskaversionen på den amerikanska börsen var alltså relativt oförändrad. Kanske dök belåningen i augusti, men än så länge är det intet nytt på denna fronten.


Det kommer alltså inte komma några tydliga signaler om vart marknaden är på väg. Det är omöjligt att skilja starten på en krasch från en tillfällig nedgång och man kan bara hoppas på den riktningen man önskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar