fredag 6 juni 2014

Aktieportföljen Apple

Jag har ägt Apple i drygt 1 år nu och haft en tillfredsställande utveckling. Jag köpte Apple eftersom p/e talet var lågt och kassan var extremt stor. Det fanns också en "utbredd" tro om att Apple skulle bli helt "omkörd" av konkurrent Samsung. Jag bedömde att det var osannolikt att det skulle gå så illa. Idag säljer Apple fler produkter än vad de gjorde för ett 1 år sedan, även om marginalerna tagit lite stryk.

Trots att Apple uppvärderats tror jag att det finns en viss uppsida kvar. Kassapositionen på 151 miljarder dollar (Q2) motsvarar idag 27 % av börsvärdet och deras återköps/utdelningsprogram har successivt trappats upp. Kassapositionen har nog minskat något från 151 miljarder efter köpet av Dre. Trots allt är Apple inte superbilligt längre utan har blivit markant dyrare. För att aktien skall fortsätta uppåt krävs att återköpsprogrammen genomförs eller att en viss tillväxt sker.

P/e tal helår 2013 16.25

P/e för 2014 kommer vara lägre på grund av en viss tillväxt i försäljningen och aktie återköp. Apple har klargjort att de ska ge tillbaka "över" 130 miljarder dollar till sina ägare 2014. I år har 66 miljarder återförts till ägarna och det återstår därmed minst 64 miljarder dollar (drygt 11,4% av börsvärdet). Jag tror att Apple över tid kan ge tillbaka betydligt mer än 130 miljarder. Trots att de distribuerat 66 miljarder till ägarna under 2014 så är kassan fortsatt 151 miljarder dollar. I framtiden kan förhoppningsvis Apple ge tillbaka 130 miljarder ovanpå de återförda 66 miljarder, vilket skulle motsvara återköp/utdelningar om 23% av börsvärdet. Ökar försäljningen och p/e talet är någorlunda konstant kan man förvänta sig att Apple avkastar drygt 20-30% den kommande tiden.

Idag har marknaden insett att Apple kan distribuerar sin gigantiska kassa och därmed har det prisats in i värderingen. Idag hade jag nog inte köpt aktien på grund av den allt lägre uppsidan. Apple är inte dyr men inte jättebillig längre. Sker inget drastiskt så behåller jag aktierna och väntar på fortsatta återköp, dock börjar värderingen bli allt högre.

Förhoppningsvis blir det snart dags att sälja av innehavet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar