tisdag 10 juni 2014

Hussman Funds

John Hussman som driver Hussman Funds beskriver en mängd alarmerande varningstecken angående börsen idag nedan.

"Last week, Investors Intelligence reported that bullish sentiment surged above 60%, coupled with a 5-year high in the S&P 500 and valuations beyond 18 times record trailing earnings. The same combination was last seen the week of the October 2007 market peak, last seen before that in January and May 1999 (which we should emphasize was good for only a 5% correction in the short run before a choppy run to the 2000 peak, but would still leave the S&P 500 more than 40% lower three years later), last seen before that the week of the August 1987 pre-crash peak, and last seen before that in January 1973, just before the S&P 500 lost half of its value.

Market conditions presently match those that have repeatedly preceded either market crashes or extended losses approaching 50% or more. Such losses have not always occurred immediately, but they have typically been significant enough to wipe out years of prior market gains. Aside from the 2000-2002 instance, they also have historically ended at valuations associated with prospective 10-year S&P 500 nominal total returns in excess of 10%. At present, reliable valuation measures are associated with estimated total returns for the S&P 500 of just 2.0% annually over the coming decade. On the basis of historically reliable measures, the S&P 500 would have to move slightly below the 1000 level to raise its prospective returns to a historically normal 10% annually. Given short-term interest rates near zero, economic disruptions would probably be required in order to produce that outcome over the completion of the current cycle, and we have no forecast or requirement for that to occur. Of course, there is no shortage of historically unreliable measures available to offer assurance that equity valuations are just fine.

Regardless of whether the market’s losses in this cycle turn out to be closer to 32% (which is the average run-of-the-mill bear market loss) or greater than 50% (which would be required to take historically reliable valuation measures to historical norms, though most bear markets have continued to undervalued levels), it’s going to be difficult to avoid steep losses without a plan of action. In our view, that action should be rather immediate even if the market’s losses are not. However uncomfortable it might be in the shorter-term, the historical evidence suggests that once overvalued, overbought, overbullish conditions become as extreme as they are today, it’s advisable to panic before everyone else does." (John Hussman, We Learn From History That We Do Not Learn From History, 9 juni 2014)

Frågan är vad som sätter igång nästa krasch? Nedan har jag listat ett antal alternativ.

1. Marknaden kraschar under sin egna tyngd då värderingar är extremt förhöjda?

2. De historiska höga vinstmarginalerna bland bolagen återgår till tidigare nivåer? Detta skulle innebära ett vinstfall bland amerikanska bolag om drygt 33%.

3.Sakta börjar Fed och de andra centralbankerna återgå till en normal räntenivå. Detta leder snabbt till stora kapitalförluster och "the great rotation" upphör? Dessutom framgår det att vinsterna idag i hög grad byggt på låga räntekostnader och ohållbart spenderande av stater såsom individer.

4. Den kinesiska bostadsmarknaden och det kinesiska finansiella systemet kollapsar, vilket sänder svallvågor över hela världen tillsammans med kollapsande råvarupriser?

5. Övervärderade bostadsmarknader på andra håll i världen (Kanada, Australien, Norge, Sverige, Brasilien) kollapsar med oroväckande konsekvenser. De kollapsade bostadspriserna leder snabbt till okontrollerade kreditförluster i den extremt index tunga banksektorn. Samtidigt minskar snabbt konsumtionen när svensken äntligen skall börja amortera med drastiskt ökande arbetslöshetssiffror.(kommer text om den övervärderade svenska fastighetssektorn inom "kort")

6. Skuldbergen som byggts upp i EU, USA, Japan börjar äntligen tas om hand vilket lär leda till kraftigt minskade budgetunderskott och därav minskade intäkter för bolag. 

(OBS: nedan har jag målat upp ett realistiskt scenario. Tidpunkt och storlek för en större krasch är omöjlig att förutsäga och därmed bör nedanstående främst ses som ett illustrativt exempel av ett potentiell värsta scenario.)

Inträffar flertalet av dessa scenarion samtidigt utsätts ekonomin för en "perfekt storm". Ett exempel på en perfekt storm är att räntenivån sakta återgår till historiska normer (3). Högre räntor leder till att marknaden kraschar (1) samtidigt som vinstnivåer återgår (2). Strax därefter införs amorteringskrav som tillsammans med de höjda räntenivåerna leder till krascher på bostadsmarknader (4,5). Detta må vara ett extremt scenario men det är sannerligen inte orealistiskt. Det framstår som om många scenarion korrelerar med räntehöjningar.

Feds plan är att avsluta återköpen av obligationer till hösten och sedan börja höja räntorna under våren 2015. Såvida inte någon bubbla börjar krascha spontant så tror jag att det är först när räntorna börjar normaliseras som verkligheten framgår. Aktiemarknaden lär leva på lånad tid efter kraftiga räntehöjningar skett. Aktiemarknaden är inte förutsägbar utan oerhört oberäknelig och vad som väntar i framtiden är svårt att förutsäga. Dessutom har jag ovan utelämnat scenarion som jag inte har kunskap om, men som trots min okunskap utgör faror för aktiemarknaden.

Historiskt höga värderingsnivåer har alltid förr eller senare bestraffats. Marknaden och ekonomin förblir sårbara för plötsliga förändringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar