torsdag 27 november 2014

Risk för en fortsatt långvarig uppgång

(Tycker man att denna bloggen är deprimerande att läsa kan man alltid söka sig till andra källor. Exempelvis kan man dra nytt av visdom från Gurus såsom 18 åriga desperate housewives skådespelaren Rachel Fox, länk till hennes blogg finnes här. Om man blir intresserad av tredjeparts information kring gurun Rachel Fox kan denna artikel läsasEtt annat tips är att börja använda Cumula ABs trading produkt som uppges kunna ge en avkastning i storleksordning 40% per år, videon här säger allt)

Ett av mina värsta scenarion är att dagens marknaden fortsätter uppåt i 2-4 år till med resulterande gigantisk övervärdering. Skulle detta ske är risken betydande att vi upplever en övervärdering i paritet eller överstigandes 1929 och konsekvenserna av en sådan övervärdering lär vara uppenbar. Detta är självfallet ett extremt scenario och ett värsta scenario.

Jag är inte en särskilt bra investerare. Jag är inte duktig på att prognostisera tillväxt eller köpa bolag av hög kvalitet som jag kan hålla i 20 år. Jag kan bara köpa uppenbart billiga saker.

Tidigare investeringstes (2013 Jyske Bank):
Jyske Bank är en marknadsledande bank i Danmark, men har de senaste åren haft problem med stora nedskrivningar. Bolaget är väl kapitaliserat och VDn ger ett mycket gott intryck. Bolaget var vid inköp värderat till ett p/e tal kring 10 och ett p/b tal under 1. Jag misstänkte att bolagets nedskrivningar av dåliga lån skulle minska och leda till att vinsten skulle öka med drygt 20-30%. Givet minskade nedskrivningar och multiplexpansion till p/e 13 existerade en uppsida om 50-80%, samtidigt som nedsidan var ytterst begränsad.

Jag är inte förmögen till mer komplexa ting än ovanstående. Jag vill ha idiotsäkra investeringar med idiotsäkra vinster, allt annat är ointressant för mig. Jag tyckte den svenska börsen var dyr redan i slutet av 2012 och därför tvingades jag öka min exponering mot utlandet. Efter den nästan 30% uppgången 2013 hade mer eller mindre alla möjligheter som jag kan dra nytta av försvunnit.

Under början av 2014 började min investeringsprocess urarta och jag tog positioner med allt lägre uppsida och större nedsida. I en annan marknad hade min ofattbara idiot belönats med förluster, men i denna marknaden går allt uppåt. På grund av den uppåtgående marknaden bestraffades inte min idiot, det gör inte mitt agerande desto mindre korkat. Någonstans började jag fråga mig själv vad jag höll på med.

Det är inte omöjligt att dagens marknad kommer kvarstå i många år till. Lifcos notering (uppgång första dagen om 32%) visar med all tydlighet att investerares aptit för att spekulera är oerhört hög. Samtidigt har vi centralbanker som mer eller mindre gör marknadsinterventioner varannan dag. För den kinesiska regimen är insatserna betydligt större, om den kinesiska fastighetsmarknaden skulle krascha är det troligt att miljoner kineser skulle gå ut på gatorna och protestera. Regimens överlevnad står alltså på spel och de kommer göra mycket för att undvika eventuella problem i ekonomin.

Man bör inte utesluta möjligheten för att dagens lekstuga fortgår, men det kommer också innebär att konsekvenserna när bubblan spricker blir desto större. Tanken med börsen är inte att alla ska tjäna pengar hela tiden, även om det idag framstår som börsens syfte är att berika alla som deltar. Dagens marknad är alldeles för bra för att vara sann.

Sedan länge är Ben Grahams råd bortglömda.... 1962 och 1972 föreslog Ben Graham att investerare skulle positionera sig enligt nedanstående:

"1. No borrowing to buy and or hold securities
2. No increase in the proportion of funds held in common stocks.
3. A reduction in common-stock holdings where needed to bring it down to a maximum of 50 per cent of the total portfolio. The capital-gains tax must be paid with as good grace as possible, and the proceeds invested in first-quality bonds or held as a savings deposit" (Intelligent Investor s. 75)

Nyligen fann jag en potentiellt intressant investering, men tyvärr rusade den 27% på en dag och därmed kunde jag ej dra nytt av den. När jag går igenom börslistorna idag upptäcker jag nästan normalvärderade bolag med ungefär samma frekvens som jag upptäckte undervärderade bolag 2012. Jag har ingen större förmåga att dra nytta av några investeringsmöjligheter idag. Så länge allt går upp och alla är glada så kan detta fortsätta pågå, men samtidigt är risken för en total kollaps på börsen (30-50%) överhängande. Risken är att denna marknad kommer sluta som den brukar göra när belåning, optimism och höga värderingar blandas.

Om vi bevittnar en bubbla idag så förstår jag varför nästan inga investerare sålde av aktier vid IT-bubblan och inför finanskrisen. Marknaden framstår som oövervinnerlig och allt aktieägande belönas. Tanken att marknaden kan gå ner framstår som befängd. Dagens industri hittar på mantran och "ny era teorier" börjar manifesterar sig. Dagens industri börjar tala om "nollekonomin" (noll inflation, noll ränta, noll tillväxt) som ett rättfärdigande av dagens marknad. Man kan fråga sig hur positivt en "nollekonomi" skulle vara för aktier på sikt.

"Heta IT-entreprenörer" hyllas i media för att de etablerat bolag i redan överetablerade branscher och aldrig lär vända en vinstkrona. Stenbecks vansinniga investeringar i värdeförstörande IT-bolag framställs som entreprenöriella initiativ istället för ofattbart risktagande med kapital.

Dagens bubbla är en mix av IT-bubblan och bubblan inför finanskrisen. Vi har å ena sidan vanvettiga värderingar i IT-sektorn och bland E-handelsbolag. Å andra sidan har  utgivningen av skräpobligationer exploderat och median värderingen på aktiemarknaden är hög, precis som inför finanskrisen. Dagens marknad är helt enkelt en mysig blandning av två av de värsta bubblorna på aktiemarknaden i modern tid.

Man ska ha klart för sig att det kan bli värre innan det blir bättre. Utgivningen av skräpobligationer kan fortsätta under flera år till och takten kan accelerera. Den nya IT-bubblan kan expandera och Stenbeck kanske till slut helgonförklaras.

FED kanske till slut lyckas återskapa den förödande fastighetsbubblan (2006) i all dess prakt. Skulle FED lyckas med detta skulle det på kortsiktig skapas "tillväxt", men en krasch skulle följa. Den amerikanska fastighetsmarknaden har redan avvikit från den historiska efterkrigstrenden och kan mycket väl befinna sig i en "mini" bubbla. Den amerikanska fastighetsmarknaden befinner sig idag långt över tidigare bubbelperioder under slutet av 1970-talet och slutet av 1980-talet.

Länk Fastighetsprisindex USA

Det finns alltså många scenarion där marknaderna kan bli än mer rubbade än de är idag. Samtidigt så är marknadsläget redan idag väldigt extremt och det finns nog med "dynga" i det finansiella systemet för att utgöra en stor stabilitetsrisk. Den fundamentala lagen om bubblor gäller allt jämnt och lagen lyder: Bubblor spricker.

Har jag fel och alla världens problem trollas bort av den fantastiska monetära politiken så har jag åtminstone fel om marknaden i gott sällskap. Många av världens bästa investerare har uttryckt oro kring dagens marknad:

David Einhorn, Carl Icahn, Vito Maida, Prem Watsa, Seth Klarman, Longleaf capital, familjen Stillström, John Hussman, Jeremy Grantham, Jim Rogers, Francis Chou, Howard Marks och Stan Druckenmiller.

Ibland är det mer okej att ha fel antar jag. Om jag inte skyddar mitt kapital idag så kommer jag aldrig göra det och då kommer jag åka på en rejäl smäll i nästa bubbla om x antal år. Men det är främst bristen på möjligheter som förmått mig till att i hög grad stå utanför marknaden. Detta är inget jag finner tillfredsställande, men marknaden tillhandahåller inte möjligheter bara för att jag vill ha dem. Kanske är jag för "konservativ" i min investingsprocess? Kanske borde jag tumma på mina investeringskrav? kanske borde jag övergå till en mer mekanisk strategi och köpa Net-nets?

Den största risken idag är inte att marknaden faller, utan det är att marknadens övervärdering fortgår och förvärras i flera år till. Jag finner trygghet i att mitt agerande frångår vad alla andra gör.

"Face up to two unpleasant facts: the future is never clear and you pay a very high price in the stock market for a cheery consensus. Uncertainty is the friend of the buyer of long-term values." (Warren Buffett)  

"It is one thing for a value investor to know that in the absence of opportunity you should hold cash. It is quite another to actually do it. It is particularly difficult to sit on your hands when others are probably speculating. We find that it is not a temptation to speculate that pulls at you, so much as a desire to be productive. Doing nothing is doing something, we have argued again and again; doing nothing means prospecting for potential investments and rejecting those that fail to meet one’s criteria. But emotionally, doing nothing seems exactly like doing nothing; it feels uncomfortable, unproductive, unimaginative, uninspired and, probably for a while, underperforming.

One’s internal strains can be compounded by external pressures from clients, brokers and peers. If you want to know what it is like to truly stand alone, try holding a lot of cash. No one does it. No one knows anyone who does it. No one can readily comprehend why anyone would do it.

Also, believing that better opportunities will arise in the future than exist today does not ensure that they will. Who can tell what investors will be willing to pay for securities tomorrow? Waiting for bargains to emerge may seem like a better strategy than overpaying for securities today, but tomorrow’s valuations may still be higher still. Standing apart from the fully invested crowd for significant periods of time can be a grueling, humbling and even demoralizing experience."
-Seth Klarman, 2003

fredag 21 november 2014

Galbraith

"Indeed the temporary breaks in the market which preceded the crash were a serious trial for those who had declined fantasy. Early in 1928, in June, in December, and in February and March of 1929 it seemed that the end had come. On various of these occasions the Times happily reported the return to reality. And then the market took flight again. Only a durable sense of doom could survive such discouragement. The time was coming when the optimists would reap a rich harvest of discredit. But it has long since been forgotten that for many months those who resisted reassurance were similarly, if less permanently, discredited" (Jonathan Kenneth Galbraith)

måndag 17 november 2014

Skrämmande marknad

Länk Di (Läs första 4 styckena efter ingress)

Man måste applådera Mario Draghi insatser för att bibehålla marknadens lugn. I min ödmjuka mening har marknadens reaktioner på centralbanksuttalande nått höjder av absurditet. Man tror det man läser är ett skämt, men det är det inte. Vad är det här för sinnessjuk marknad? Hur kan detta inte gå åt helvetet förr eller senare? När kommer tilltron till käre Draghi dö ut?

För den som har 10-20 minuter över rekommenderas starkt nedanstående länk. David Hay beskriver perioden 2013-2014 från en hypotetisk framtid. Man kan tycka att han är lite för positiv i sina antagande, men samtidigt är det en väldigt trevlig skrift i många avseende.

Future bull

Är man riktigt långsiktig bör man vidta åtgärder. Dagens marknad kommer inte handla om att få avkastning, utan om att skydda sitt kapital mot det som onekligen förr eller senare kommer komma. Eller som Vito Maida beskrev det nyligen:

"Now is the time to act decisively. Now is the time to be willing to "look wrong". Now is the time to protect clients` capital. 

...And we are doing just that" (Vito Maida)

fredag 14 november 2014

Buffett bygger kassa, Vito Maida nytt brev

Berkshire Hathaways kassa genom åren:
Kassa vid september 2007 = 47 miljarder dollar
Kassan var som lägst (efter finanskrisen) vid mars 2010 = 25,67 miljarder dollar
Genomsnittlig kassa de senaste 5 åren = 41,66 miljarder dollar
Kassa vid september 2014 = 62,38 miljarder dollar

Buffett har utlovat att alltid ha en kassa på minst 20 miljarder dollar för att täcka eventuella katastrof förluster i försäkringsverksamheten.

September 2007:
Kassa 47 miljarder dollar
Kassa som skulle kunna investeras= Kassa*= 47-20 = 27 miljarder dollar

Berkshire Hathaways eget kapital= 120 miljarder dollar
Kassa*/Eget kapital= 22,5 %

Berkshire Hathaways totala kapital= 276,5 miljarder dollar
Kassa*/ Totalt Kapital= 9,8%

September 2014:
Kassa 62 miljarder dollar
Kassa som skulle kunna investeras= Kassa*= 62-20= 42 miljarder dollar

Berkshire Hathaways eget kapital= 240
Kassa*/Eget kapital= 17,5%

Berkshires totala kapital= 517
Kassa*/ totalt kapital= 8,1%

(Nyligen genomförde Buffett ett köp av Duracell för drygt 4.7 miljarder dollar. Det är därför troligt att Berkshires kassa inte kommer öka kvartal 4, utan troligtvis vara stillastående eller minska med 1-3 miljarder dollar). (Se Finansnovis kommentar nedan)

Se även Länk

Man kan påpeka att Berkshires kassa inte är lika stor (procentuellt) som den var inför finanskrisen. Samtidigt var bubblan inför finanskrisen ofattbart stor och byggde på ohållbara uppgångar i priset på fastigheter. Idag är det istället världens "näst" största ekonomi (Kina) som har en ofattbart stor fastighetsbubbla.
-------------------------------------

Vito Maida har lämnat ut ett nytt brev till sina investerare. Det är alltid kul när en skicklig investerare för liknande tankegångar som en själv. Vito Maida skrev några rader om centralbankernas agerande och antyder att centralbankerna förr eller senare kommer misslyckas.

"As you would expect we at PCM go on alert when we see markets start to fall in the hopes that buying opportunities present themselves. Unfortunately central bankers also go on alert when markets decline and they decide to step in. True to form as the markets were falling, a member of the US
Federal Reserve suggested that quantitative easing should be prolonged past its October end date. European central bankers also called for increased monetary stimulus across the Eurozone. And true to form investors jumped right back into equities with the expectation that central banks will and can bail out equity markets every time. Historically those who believed in the infallibility of central bankers have ultimately suffered large losses. We are quite confident that this time will be no different." (Vito Maida, Patient Capital Management, 2014-09)

lördag 8 november 2014

Marknad avviker allt mer från verkligheten?

Det rallyt vi har sett den senaste tiden har inte gjort mig mindre orolig, tvärtom har min oro ökat betydligt. Uppgången skedde snabbt och antyder att alla investerare ser nedgångar som temporära.

(nedan kommer jag göra anspråk på rationaliteten, vilket är ett arrogant agerande. Sedan kan man alltid fråga sig vad egentligen rationalitet innebär?)

Korrektionen var högst rationell, då vi bevittna den sämsta månatliga orderingång i tysk industrin på 5 år och den sämst BNP tillväxten i Kina sedan många år tillbaka. Efter en initial korrektion förträngdes denna information. Samtidigt har priset på olja och diverse metaller dykt, vilket antyder att efterfrågan i världsekonomin är förhållandevis svag just nu.

Generellt bryr jag mig föga om makrosiffror och jag betvivlar att jag kan bilda mig någon större uppfattning utifrån dessa. Jag tycker inte heller att man ska extrapolera enstaka perioders utfall in i oändlighet (positiva som negativa), då framtiden är oviss. Vad jag vänder mig emot är att börsen efter en kort period av oro har uteslutit/glömt bort möjligheten att Tyskland kan vara på väg mot en recession. Idag har vi en börs som inte bara struntar i att värderingarna är höga, utan också hur realekonomin utvecklas. Marknaden har avvikit länge ifrån verkligheten, men problemet är att verkligheten gör sig påmind förr eller senare.

Kanske befinner vi oss i en ny ekonomi som man kan kalla centralbanksekonomin. I centralbanksekonomin styrs den ekonomiska utvecklingen med järnhand och det finns inga förlorare på börsen. I centralbanksekonomin kan tillgångsinflationen tillta och skulderna kan bli större och större. Men om centralbanksekonomin är så framgångsrik, varför har detta inte prövats tidigare? Varför har denna revolutionerade ekonomiska form först blivit "påkommen" idag?

Alla tror idag att centralbankerna kan göra placerarna rika genom att bedriva en specifik monetära politik. Jag är skeptisk till detta eftersom det verkar vara alldeles för bra för att vara sant. Jag tror istället att centralbankerna aktivt bidrar till spekulation och fortsatt bubbeluppbyggnad på börsen, obligationsmarknaden och fastighetsmarknaden som kommer medföra konsekvenser.

Kanske är jag bara en cynisk pessimist som är utsatt för konfirmeringsbias? Jag kan inte vet vad som ska ske i framtiden, men det vet ingen annan heller. Eftersom jag ej vet vad som ska ske i framtiden så är jag orolig, då värderingarna lämnar inget utrymme för överraskningar. Såvida man inte tror att ekonomins cykliska natur upphört lär det uppstå överraskningar inom sinom tid.