torsdag 21 december 2017

Sverige ett land med allt sämre framtidsutsikter.

"Nästa generation kommer inte som vi ta emot ett bättre samhälle än de själva ärvde av sina föräldrar och farföräldrar. Väljer vi inte klokt, och under kontrollerade former, riskerar vi lämna över ett samhälle med i allt väsentligt sämre förutsättningar till våra barn och barnbarn än det vi fick." (https://www.kickstarter.com/projects/1416615277/efter-sverige-en-bok-om-samhallskontrakt?ref=creator_nav)

"See I am not a monster, I am just ahead of the curve"

----------------

Bostadsbubblan
Nedanstående låt bjuder på högkvalitativ humor.


https://www.youtube.com/watch?v=VylFH07T4Ew

Personligen hoppas jag på en jävla smäll och att en hel generation blir utplånad finansiellt av att fastighetspriserna kraschar. Personligen tror jag det bästa vore om systemet återställdes, även om detta skulle va en plågsam process. Dock har jag ett egenintresse i att fastighetspriserna sjunker tillbaka något, vilket förstås influerar mina förhoppningar. I någon meningar grundar sig nog delvis Sveriges problem i betydande överflöd, vilket märks i och med att diverse pseudovetenskap finansieras.
(genusvetenskap är pseudovetenskap och är man intresserad av riktig vetenskap rekommenderas Germund Hesslow.  I Germunds redogörelse åskådliggör han även genetikens betydelse för karaktärsegenskaper såsom intelligens. Detta kan förstås även kallas för "common sense", men som alla vet är "common sense not so common".)

Tyvärr för politiker framförallt signalpolitik i de flesta sakfrågor och ett bra exempel på detta är den nya samtyckeslagstiftningen. Istället för att diskutera orsaken (invandringen) till den ökande mängden våldtäkter drivs symbolpolitik kring en ny sexuallagstiftning.

Hela skiten hade varit komiskt om inte allt i detta landet varit så fruktansvärt misskött.

Det progressiva samhällsförfallet kännetecknas av små negativa förändringar som ej märks år över år, men som kumulativt leder till en starkt negativ förändring för populationen i landet. Det progressiva samhällsförfallet har tidigare drabbat järnvägen, äldreomsorgen, försvaret och har nu nått polisen. Polisen hinner idag inte utreda våldtäkter på grund av alla mord som sker när invandrare skjuter ihjäl varandra.

"En utredning som gäller en 12-årig flicka som misstänks ha våldtagits av en äldre kille i Stenungsund hade inte kommit någon vart efter sex veckor, trots att polisen hade ett namn på den som tros ha våldtagit flickan.
Och det finns fler exempel.
Tidigare i år filmade två män när de våldtog en kvinna och publicerade videon i appen Snapchat. En annan person sparade ned filmen där våldtäktsmännen syns tydligt och händelsen polisanmäldes, men tipsaren hördes inte förrän efter två månader. Männen dömdes så småningom."
https://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-okning-av-unga-som-soker-hjalp-efter-valdtakt/

Inte ens med avseende på BNP kan situationen ansetts ha blivit mycket bättre, utan även här kan man notera det progressiva samhällsförfallet. Nedan från Cornucopia:

"Eurostats statistik visar att Sverige har blivit fattigare per capita jämfört med övriga EU. Köpkraftsjusterat (PPS) har svensk BNP per capita fallit jämfört med övriga EU sedan toppen på konjunkturtoppen 2007. Detta trots Magdalena Anderssons (s) uttalanden om att svensk ekonomi går som en Volvo S90 och att vi ska vara på en konjunkturtopp nu."


I någon mening bör folk fråga sig vad det är vi ämnar göra med detta landet? Vad är det vi vill uppnå? Ska vi bara vara en geografisk avgränsning där varje individ ser till sitt eget bästa? 

Johan Westerholm beskrev situationen bra i crowdfundingen till en ny bok:(min fetstil nedan)
"Det svenska samhällskontraktet är under förändring. Men utan någon egentlig diskussion. Vi befinner oss, inom en snar framtid, vid en punkt där vi måste välja väg, ett val där vi som samhälle måste hantera en rad målkonflikter som blivit akuta. Utvecklingen är inte ny, den började egentligen för mer än 30 år sedan men har forcerats på grund av de senaste årens okontrollerbara befolkningsökning. Vi hade, även utan migrationen 2011-2015 hamnat i denna situation förr eller senare. De senaste årens migration har bara forcerat behovet av att göra ett val för nästa generation.
Nästa generation kommer inte som vi ta emot ett bättre samhälle än de själva ärvde av sina föräldrar och farföräldrar. Väljer vi inte klokt, och under kontrollerade former, riskerar vi lämna över ett samhälle med i allt väsentligt sämre förutsättningar till våra barn och barnbarn än det vi fick." (https://www.kickstarter.com/projects/1416615277/efter-sverige-en-bok-om-samhallskontrakt?ref=creator_nav)
"See I am not a monster, I am just ahead of the curve"(Parentes nedan)

Bitcoin, förmodligen den största manin sedan IT-bubblan

Bitcoin mining's energy use is reportedly growing at a rate of 25% per month. At that rate of growth, it will consume as much electricity as the US in 2019.
And by 2020, bitcoin mining could be consuming the same amount of electricity every year as is currently used by the entire world.

https://www.weforum.org/agenda/2017/12/bitcoin-consume-more-power-than-world-2020?utm_content=buffer4a665&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer