fredag 29 maj 2015

Mani i Kina

"I feel today the way I felt in 1999-2000. The way I felt in 2007. Where the cycle is getting very extended. Things feel really excessive. And it's really frustrating, because I feel that the markets are not pricing risk properly, and yet they keep going up. And I really feel like banging my head against the wall. In the most recent issue of my newsletter, I say I spend more time at the gym because the alternative is banging my head against the wall, and that's really bad for the wall." (Michael Lewitt, Value Investing World)

Om Grekland går i konkurs de kommande dagarna finns det inga större risker med konkursen i sig självt. Nu ägs de grekiska statsobligationerna av stater, europeiska stödmekanismen och IMF. Möjligtvis kan det bli vissa spridningseffekter från den grekiska banksektorn vid en grekisk betalningsinställning.

Risken är snarare att andra länder förlorar förtroendet på marknaden och att dessa länders obligationer inte ägs av "stater" eller "myndigheter", då blir det ett riktigt ståhej. En grekisk betalningsinställning skulle framförallt påverka riskaversionen och den är väl så viktig. Grekland bör inte vara systemviktigt längre.

Världsekonomin går inte så bra som alla önskar sig och ECB förväntar sig att mirakelkuren QE ska lösa alla problem. Framförallt sänker QE värdet på Euron, men detta innebär att något annat land får dras med en starkare valuta. De flesta analytiker tror att USA ska förbli opåverkad av den allt starkare dollarn och man får väl hoppas att så är fallet. Riskerna tilltar, men ingen bryr sig.

Lögn, förbannad lögn och statistik. Som med allt annat här i världen beror världsuppfattningen av hur man väljer att se på saker och ting. Personligen anser jag mig vara en "realist", vilket i praktiken innebär att jag är en pessimist. 

Att börserna i Kina varit i en större bubbla tidigare är irrelevant för att bedöma nuläget. Vad man bör notera nedan är värderingsläget, euforin, tillströmningen av spekulanter och ökad belåning för att köpa aktier. Man bör komma ihåg att Russel2000 är väldigt övervärderat i dagläget och jämförelser med Russel2000 är inte rättvisande för en "rimligt" värderad marknad.

"Falling profits and rising share prices usually don’t mix. Bullish investors note that the average price-to-earnings (P/E) ratio for the Shanghai index has jumped from just 10x to 15x — close to its historical average and still well below the current 18x for the United States’ S&P 500. But Chinese banks weigh down that average because investors heavily discount them, believing (correctly) that the banks are facing a wave of unrecognized bad debt. The median P/E ratio for companies listed in Shanghai is 30x; for China’s second exchange, in Shenzhen, it’s 39x. A third of the stocks in Shanghai and half in Shenzhen have P/E ratios higher than 50x; 10 percent in Shanghai and 18 percent in Shenzhen exceed 100x. These are bubble valuations. (By comparison, fewer than one in 10 stocks in the U.S. small-cap Russell 2000 have a P/E higher than 50x, and only 4 percent have a P/E above 100x.)

These valuations have been fueled by an explosion in margin lending. Chinese securities firms have lent an estimated $264 billion to fund stock purchases, about four times as high as when the rally started in July and up 50 percent since January — when regulators announced they would crack down on such lending. The level of margin lending is now about twice as high, relative to market capitalization, as on the New York Stock Exchange. Many “shadow,” or non-bank, investment vehicles in China that were funding property projects have switched to financing stock speculation. In fact, the downturn in China’s real estate market — and its broader economy — may be helping to fuel China’s stock market rally, as Chinese savers and the Ponzi schemes that cater to them search frantically for returns."(Länk)

"The industry is leading gains in China’s $6.9 trillion stock market, sending valuations to an average 220 times reported profits, the most expensive level among global peers. When the Nasdaq Composite Index peaked in March 2000, technology companies in the U.S. had a mean price-to-earnings ratio of 156."(Bloomberg, 2015-04-07, Länk)

"The retail-dominated market has seen record volumes and unprecedented margin lending, and Shenzhen stocks have outperformed on hopes that "new economy" stocks will play a bigger role as China shifts away from manufacturing and towards consumption." (Länk)

"The 103 stocks in the Shenzhen 500 percent club trade at an average 375 times reported earnings, while their average market capitalization has risen to $3.5 billion, according to data compiled by Bloomberg. Many of them recently sold shares for the first time." (Länk)

"• More than 10 million new stock accounts have opened so far this year, more than the total number for all of 2012 and 2013 combined, according to data from China Securities Depository and Clearing.
• Many of these new players appear to be inexperienced retail investors, who are likely following the advice of friends or state-controlled media. “I’m just dabbling,” 32-year-old Liu Wei told the WSJ. “If all your friends are buying stocks and talking about it, and you don’t buy, then you have nothing to talk to them about.”
• About two-thirds of new equity investors left school before the age of 15, according to data from the China Household Finance Survey carried in a recentBloomberg report. About a third left at age 12 or younger.
• Six percent of new equity investors are illiterate,Deutsche Bank said in a note about the “Chinese share frenzy.”
• New investors also have relatively low levels of asset ownership. Household wealth is about half the level of existing investors.
• Median earnings multiples for Chinese technology stocks are twice U.S. peer valuations at their dot.com peak, Deutsche Bank said. More worrying perhaps, the note added, is a health-goods-from-deer-antlers producer on 70 times, the seamless underwear manufacturer on 90 times or those school uniform and ketchup makers on 330 times.
• At the Shenzhen exchange, famous for its many tech firms, half of stocks with analyst estimates have a forward PE above 50, writes James Mackintosh, a Financial Times blogger who called the market “insanely expensive.” In the past year, almost half of all shares in Shenzhen have doubled in price or better.
 Likewise, over a third of stocks in Shanghai with analyst estimates have a forward PE above 50. In the past year, four in 10 stocks have doubled in price or better.

• The Chinese are the world’s most optimistic investors, according to a Legg Mason LM -0.63% and Citibank survey. About 60% of them plan to increase their equities this year." (Länk)

Detta måste vara en mani! Manin är koncentrerad till Shenzhen och Shanghai för tillfället. Det ska bli intressant att se hur högt Shanghai Composite kommer gå, men samtidigt bör man inte förvånas av hastigheten i kraschen när partajet tar slut. Exakt hur länge till denna lekstuga kan hålla på vet jag ej och det är inte meningsfullt att försöka gissa.

Bör man förvänta sig ett fruktansvärt utfall av en krasch på den kinesiska marknaden? Förmodligen inte, men en till tillgångsklass har utvecklats till en spekulativ karusell i Kina och det är inte direkt positivt. Risken är snarare att börsen faller i samband med att andra delar av Kinas ekonomi får problem!

(Rött anger antalet nya konton i Kina. Länk)

FIRST
Regulation and more orthodox economic knowledge are not what protect the individual and the financial institution when euphoria returns. There is protection only in a clear perception of the characteristics common to these flights into what must be described as mass insanity. Only then is the investor warned and saved.
SECOND
The more obvious features of the speculative episode are manifestly clear to anyone open to understanding. Some artifact or some development, seemingly new and desirable captures the financial mind or what so passes. The price of the object of speculation goes up. This increase and the prospect attract new buyers; the new buyers assure a further increase. Yet more are attracted; yet more buy; the increase continues. The speculation building on itself provides its own momentum.
THIRD
This process, once it is recognized, is clearly evident, and especially so after the fact. So, also, if more subjectively, are the basic attitudes of the participants.
These take two forms:
There are those who are persuaded that some new price-enhancing circumstance is in control, and they expect the market to go up and stay up, perhaps indefinitely. It is adjusting to a new situation, a new world of greatly, even infinitely increasing returns and resulting values.
Then there are those, superficially more astute and generally less in number, who perceive or believe themselves to perceive the speculative mood of the moment. They are in to ride the upward wave; their particular genius, they are convinced, will allow them to get out before the speculation runs its course; They will get the maximum reward from the increase as it continues; they will be out before the eventual fall.
FOURTH
For built into this situation is the eventual and inevitable fall. Built in also is the circumstance that it cannot come gently or gradually. When it comes, it bears the grim face of disaster. That is because both groups of participants in the speculative situation are programmed for sudden efforts at escape. Something, it matters little what, triggers the ultimate reversal.
FIFTH
Those who had been riding the upward wave decide now is the time to get out. Those who thought the increase would be forever find their illusion destroyed abruptly, and they, also, respond by selling or trying to sell. Thus the collapse. And thus the rule, supported by the experience of centuries: the speculative episode always ends not with a whimper but with a bang.
SIXTH
So much is clear. Less understood is the mass psychology of the speculative mood. When it is fully comprehended, it allows those so favored to save themselves from disaster. Given the pressure of this crowd psychology, however, the saved will be the exception to a very broad and binding rule. They will be required to resist two compelling forces: one, the powerful personal interest that develops in the euphoric belief, and, the other, the pressure of public and seemingly superior financial opinion that is brought to bear on behalf of such belief.
SEVENTH
Contributing to and supporting this euphoria are two further factors little noted in our time or past times. The first is the extreme brevity of the financial memory. In consequence, financial disaster is quickly forgotten. In further consequence, when the same or closely similar circumstances occur again, some times in only a few years, they are hailed by a new, often youthful, and always supremely confident generation as a brilliantly innovative discovery. There can be few fields of human endeavor in which history counts for so little as in the world of finance.

onsdag 20 maj 2015

Inköp av lågkvalitativa bolag? Valutavinster och Kina.

Inköp av lågkvalitativa bolag?

"Risktagande går bra när det är goda tider och allting går uppåt. Har man förlorat pengar på att placera i aktier de senaste 2 åren så är det närmast en anmärkningsvärd bedrift. Vad jag nu bevittnar på många bloggar (även större) är steg mot större risktagande. Mer koncentration och mer bolag med sämre finansiell ställning tycks vara inställningen. Men man bör komma ihåg att på samma sätt som koncentration kan möjliggöra att de bästa idéerna får ta plats, så kan koncentration stjälpa när oväntade ting sker. (Tidigare inlägg 2014-07, utvecklingen på kortsikt och lite längre sikt)

Sedan ovanstående skrevs har viljan att ta extremt koncentrerade positioner minskat. Nu börjar bloggare ta på sig mer risk genom att köpa bolag av "lägre" kvalitet och med oförutsägbara vinster/kassaflöden. Detta kanske visar sig vara helt korrekt den kommande perioden, men man bör vara medveten om riskerna associerat med detta.Vinsterna kan vända snabbt och det är därför de upplevs som "billiga", men när väl vinsterna börjar fluktuera framgår det varför marknaden värderat dessa bolag "billigt". Utan en viss förutsägbarhet i kassaflöde/vinster kan man kalla sig för en "investerare", men risken är hög att man spekulerar.

Ingen normalbegåvad person tar medvetet på sig mer risk, utan ökat risktagande tillkommer oftast omedvetet. Nedanstående citat illustrerar problematiken med att köpa bolag av lägre kvalité med oförutsägbara kassaflöden. 

"Observation over many years has taught us that the chief losses to investors come from the purchase of low-quality securities at times of favorable business conditions." (Ben Graham)

"Turning from potential disasters in the making to an actual debacle in the recent past most
“value investors” got slaughtered in the financial crisis of 2008 and 2009. As a result, many
are now claiming that the beliefs that Graham and Dodd espoused are no longer relevant
or need to be modified. In addition, many blame corporate managements and claim that
the financial statements were misleading. We believe that those who make such statements
should question their discipline and competence as opposed to blaming an approach that if
practiced properly, has proven over time to be sound in principle and very successful!

(...)The pressure to be fully invested also forced these managers to compromise on the quality
of the businesses they were buying. A statistically cheap but highly indebted company or
one with inadequate cash flows was far more acceptable than holding cash. Purchasing a
low quality business is fraught with risk; many often don’t survive serious competitive or
economic shocks. The combination of expensive securities and low quality businesses led to
the inevitable loss of capital." (Vito Maida, 2010-09)


Valutavinster?

"Tillväxten: Att tio cykliska tungviktare ökar sin försäljning med i snitt 18% procent jämfört med samma kvartal i fjol är förstås en utmärkt siffra. Problemet är att i princip hela ökningen kommer från valutaeffekter. Den organiska tillväxten, det vill säga justerat för strukturförändringar och valuta, är noll. I de fall där bolagen redovisar orderingång är den tillväxten i flera fall, exempelvis Sandvik, Atlas Copco och Alfa Laval, negativ." (Ihåligt lyft för verkstadsjättarna, 2015-05-05, dagens industri, Martin Blomgren)

I dagsläget framstår det som att fundamenta och långsiktighet är en obefintlig faktor i marknaden, utan marknaden drivs av andra faktorer (hopp?). Uppenbarligen gör bolagen valutavinster, men den underliggande verksamheten utvecklas inte alls lika väl.

Frågan är om företagens vinster kommer förbättras "organiskt" de kommande kvartalen eller det framförallt kommer vara valutavinster? Kanske tar vinsttillväxten fart och omsättningen bland bolagen ökar explosionsartat, vem vet egentligen? Man måste dock se på verkligheten och än så länge är det främst valutavinster man ser. Analytiker förväntar sig att bolagens vinster ska fortsätta att öka den kommande tiden. Analytikerna har trott detta i flera år och nu har de äntligen fått rätt på grund av den svagare kronan. Däremot framstår fortsatt stark "hållbar" vinsttillväxt som ytterst osannolikt.

Jag har sökt efter bolag och letat en del i oljesektorn. Jag har funnit en del intressant bolag här, men jag tar bara väldigt små positioner.

Kina
Kinas regim har lyckats "hejda" prisfallet på fastigheter genom räntesänkningar och andra åtgärder. Som jag tidigare påpekat efterliknar Kinas ekonomin ett "pyramidspel" och uppåtgående fastighetspriser är vitalt i detta "pyramidspel". Kanske ser vi början på en ny uppgång på den kinesiska fastighetsmarknaden eller så har den bara tagit en paus i en pågående krasch.

Regimen har lyckats blåsa upp en gigantisk bubbla på aktiemarknaden och det kanske är denna som till slut sänker ekonomin i kombination med en fastighetskrasch? Samtidigt bör man inte bli förvånad om Shanghai Composite står på 6000 om 3 månader."Ibland är dessa byggbolag ägda av "kommuner" i Kina som på order av den kinesiska centralregeringen i desperation försökt upprätthålla den "önskad" tillväxttakten. Det enklaste sättet att uppnå dessa "tillväxtmål" är att bygga massa meningslösa byggnader.  Men den finansiella situationen för dessa kommuner kan ifrågasättas. I en rapport uppskattar Morgan Stanley att en tredjedel av Kinas kommuner tar upp nya lån för att kunna betala räntor på gamla lån. Nomura (japanskt finansbolag) uppskattar att ungefär hälften av  Kinas kommuner har otillräckliga inkomster för att betala räntorna på sina lån. Dessa lån är alltså en tickande bomb som är beroende av likviditet utifrån. " ("Kinas gigantiska bubbla", tidigare inlägg 26 juni 2014)

Kinas regim har börjat vidta åtgärder för att hålla dessa "kommuner" (local goverments) flytande. Det ska bli intressant att se hur framtiden kommer utspela sig här.

måndag 11 maj 2015

Flash kraschen 2010, Seth Klarman om björnmarknader.

Vilken annorlunda marknad. Synen av greker på gatorna och en högfrekvenshandel som löper amok leder till det största fallet sedan 1987. Fallet blev förstås inte lika långvarigt som fallet 1987. Förhoppningsvis kommer vi kunna se denna volatiliteten igen.

Ett ganska komiskt klipp från flash kraschen 2010

https://www.youtube.com/watch?v=ppEJ8r7bQ2o

"They are gonna probably halt trading! WE can`t stop the selling! Even Cramer does not know what to think!

Ja vad tyckte Jim Cramer egentligen? Svaret finns i nästa video längre ner på sidan.

Bild stulen från okänd källa

Klipp NEDAN, Förslagsvis ser man mellan 02.00-05.40

02.00: Direktsända bilder från Grekland piggar inte upp marknaden.
03.00: Marknaden börjar kapitulerar.
03.30: "Reportrarna" stirrar i misstro på spektaklet.
04.30: "Reportrarna" talar om ett Lehman scenario i Europa (inte helt osannolikt).
05.00: Som mest är Procter and Gamble nere 30%.
05.40: Marknaden börjar återhämta sig.
https://www.youtube.com/watch?v=86g4_w4j3jU

Framtiden får utvisa vad som sker, men förutsättningarna för att vi någon gång ska se stor volatilitet är goda, förutsättningarna för att se extrem volatilitet är också relativt goda. Man kan bara hålla tummarna för att "feel good" klimatet ersätts av något betydligt mer positivt, panik.

Bilden är från Fairfax årsmöte.


Belåningen på den amerikanska börsen justerad för inflation. Röd linje anger belåning, blå anger S&P 500 index.


När denna volatilitet uppstår igen kommer det inte vara särskilt enkelt att ta positioner, inbillar man sig något annat lurar man förmodligen sig själv. Risken finns alltid att man börjar köpa alldeles för tidigt i en nedåtgående marknad och den bör ej negligeras. Man bör köpa disciplinerat och i omgångar för att på så sätt kunna dra nytt av fortsatta fall. Nedan kommer lite tankar från Seth Klarman om björnmarknader:

“In capital markets, price is set by the most panicked seller at the end of a trading day. Value, which is determined by cash flows and assets, is not. In this environment, the chaos is so extreme, the panic selling so urgent, that there is almost no possibility that sellers are acting on superior information. Indeed, in situation after situation, it seems clear that fundamentals do not factor into their decision making at all.” – Seth Klarman, under djupet av finanskrisen i ett brev till investerare

Some investments in bear markets become cheaper than you ever thought possible. It will actually seem like more stock or bond certificates have somehow been printed than actually exist. In other words, you won’t believe the prices, but you won’t believe the volumes either. You can buy all you want, but whether you actually want to be a buyer will be tested and re-tested.


In a protracted bear market, you will be unique if you aren’t questioning yourself. Everything you thought you knew starts to seem wrong. Everything you bought thinking it was a bargain will appear, at least for the time being, not to have been a bargain at all. Now, at a lower price, the stock may indeed have become a bargain, but do you like it as much as you thought you would now that its price is lower? Or are the facts worse than you thought, the earnings and cash flow eroded, the “compounder” blemished, or are other bargains now simply more appealing? Whereas you once may have said that you would “back up a truck” at such discounted prices, you may find that you imagined wrong, and you have neither the desire nor the capital to add to positions as they hit new lows. Even with market prices scraping bottom, corporate managements that repurchased a company’s stock at higher levels suddenly suspend the program. Expected buildup of corporate cash flow fails to materialize. Debt that seemed inconsequential compared with total enterprise value may now seem large compared with a shrunken market cap that limits recapitalization alternatives.(Klarman)

“In past bear markets, I have noticed some of our analysts self-censoring when they come across new investments. Analysts, especially those with less experience, may come to doubt themselves as a bear market deepens, when everything they recently thought and said may suddenly appear wrong. It’s hard to buy when the message from the market is that everything is going to go much lower. Under such pressure, the most important thing for an analyst is to remain engaged and in conversation…If we didn’t own it already, would we like it at this price?… Amid losses, it’s more important than ever to remain fully rational while assessing and re-assessing price versus value, which is really the only thing that matters.”
Seth Klarman: For years, when someone asked me what my biggest fear was as an investor in managing my portfolio, my answer was that it was buying too soon on the way down from often very overvalued levels. I knew a market collapse was possible. And sometimes, I imagined that I was back in 1930 after the market had peaked the year before, and then dropped 30%. Surely, there would’ve been some tempting bargains then. And just as surely, you’d have been crushed by the market’s subsequent plunge over the next three years — down to below 20% of 1929 levels. A fall from 70 to 20, and from 100 to 20, would feel almost exactly the same by the time you hit 20. Sometimes being too early becomes indistinguishable from being wrong.

Klarman: Of course, getting in too soon as the market falls involves great risk for all investors, including value investors. Certainly, when a few securities start to get cheap even as the bull market continues, a value-starved investor will step up and buy them. Soon enough, many of these prove to be no bargain at all, as the flaws that caused them to be rejected by the bulls become more glaringly apparent when the world gets worse. After a stock market has dropped 30%, there’s no way to tell how much further it might have to go. It’d be silly to expect every bear market to turn into the Great Depression. But it would be equally wrong to expect that a fall from overvalued to more fairly valued couldn’t badly overshoot on the downside.Klarman: So when individual stocks reach levels where they are truly undervalued, what are value investors supposed to do other than to buy them? Anything else is market timing. Investors live in real time — not in several year intervals, but in months, days, hours and even minutes. Because we cannot know the future — and cannot see in the middle of the cycle its end, and not even necessarily its beginning — we will be bombarded by apparent opportunity as the market descends. We will see tempting bargains and value imposters, false rallies and legitimate recoveries, smart bottom fishers and mindless buy-the-dippers — and we will never know until after the fact how low things might go. We can become macro forecasters, predicting 10 of the next two recessions, or we can ignore the macro economy, buying bargains that cease to look cheap as the economy deteriorates and credit contracts and the tide goes out on all marketable securities.

torsdag 7 maj 2015

Tankar om TGS

Se även defensivens tankar om TGS

Diskussion kring TGS följer. Att köpa TGS kan anses vara betydligt mer motiverat än att köpa Ericsson till p/e 25. För att köpa Ericsson kring p/e 25-30 måste man ha drabbats av en psykos eller dylikt.

"TGS provides multi-client geoscience data to oil and gas Exploration and Production companies worldwide.
In addition to extensive global geophysical and geological data libraries that include multi-client seismic data, magnetic and gravity data, digital well logs, production data and directional surveys, TGS also offers advanced processing and imaging services, interpretation products, and data integration solutions." (utdrag TGS hemsida)
TGS verksamhet påverkas av prisförändringar på olja och har en stark balansräkning. TGS har en förhållandevis stark position globalt inom sin nisch som leverantör av data till prospekterande bolag.

Efter en betydande kursreaktion när TGS vinstvarna så återvände aktien upp. När kvartalsrapporten släpptes framkom det att rörelseresultatet minskat med 60% i förhållande till föregående år. TGS är ett väldigt fint bolag och jag skulle gärna köpa i aktier i bolaget, men då vill jag köpa till ett pris som tar viss höjd för att den lägre lönsamheten är bestående.

TGS handlas nu till ett p/e tal om 11,2 för vinsten 2014. Vinsten kvartal 4 för 2014 var ganska dålig så i en bättre marknad kan nog TGS prestera en vinst kring 2,4 usd/aktie och TGS värderas därmed kring p/e 9,5-10,5 för ett "toppår". Tillväxten en del bloggare pratar om har inte materialiserat de senaste åren, utan omsättningen har varit stillastående sedan 2012 och jag vågar därför inte räkna med någon betydande tillväxt.

Aktiemarknaden verkar helt säker på att oljepriset kommer återvända upp igen och jag kan bara göra kvalificerad gissningar om vad priset på olja kommer vara om 2 år. Jag är inte beredd att betala p/e 10 för toppvinster som kräver en kraftigt ökning av priset på olja. Jag skulle vilja se att aktien halverats eller gick ner med åtminstone 35-40 %. TGS aktie är opåverkad, vilket är väldigt konstigt. Aktien befinner sig det övre värderingsintervallet för de senaste 3 åren. Priset på olja har återhämtat sig något men befinner sig fortfarande kring 40% under tidigare nivåer.

(OBS: nedanstående grafer är x antal dagar gamla. Oljepriset har gått upp lite till och TGS ligger något under 190 nok/aktie)


Om man ska tro FPA Capital ligger marginalkostnaden för att producera olja kring 80-85 dollar och därmed bör vi rimligtvis se priset på olja återhämta sig igen. Om priserna når 70, 100 eller 130 dollar det låter jag vara obesvarad.

"Our thesis on the energy stocks in the portfolio has been predicated on oil prices trading at $80-$85 a barrel, which is what many oil experts believe is the global marginal cost of production (MCP)." (Fpa Capital fund, Länk)

Jag gillar bolag med "tillfälliga" problem när jag kan köpa till drygt 10-15 gånger den lägre vinsten. Jag vill inte köpa till p/e 10-15 för "rekordvinster" och hoppas att lönsamheten återvänder dit igen, för då saknar jag skydd mot bakslag.  Om man köper till 10-15 gånger "katastrofvinsten" så är man skyddad om "katastrofvinsten" visar sig vara permanent och man har hela uppsidan om vinsten återgår.

Ovanstående tankar om TGS är ytterst mina subjektiva tankar och kanske har marknaden rätt. Förmodligen reflekterar den stillastående kursen i TGS att oljepriset inom en kort framtid är tillbaka på toppnivåer och att TGS kommer gå vinnande ur nedgången med sin starka balansräkning. TGS verkar inte ha värderats aggressivt under tidigare år och man kan tycka att alla bolag som är starkt beroende av en råvara bör värderas med en viss riskpremie. Det finns en uppsida om lönsamheten återvänder/förbättras, men är inte marknaden lite väl säker att så ska ske? Normalt när jag gått in i "turnarounds" så har marknaden prisat in den lägre vinsten som permanent, det kändes väldigt bekvämt att köpa Jyske bank till p/e 10 med potentialen att nedskrivningar av dåliga lån skulle minska. Jag finner inte situationen lika bekväm här.

Det är väldigt underligt att TGS aktie är helt opåverkad av det allt svagare resultatet de senaste två kvartalen och inte kommer prospekteringsviljan uppstå omedelbart även om oljepriset vänder upp? Som jag ser det bör prospekteringsviljan var som största när alla tror att oljepriset ska vara permanent över 100 dollar/fatet. Jag tror det kan ta något kvartal med högre oljepriser innan prospekteringsviljan blir lika hög som tidigare, men det är bara en tanke.

Samtidigt kanske man bör nöja sig med lite pessimism, alternativet är ju trots allt att köpa i 30 gånger övertecknad nyemissioner där aktier lottas ut.

Sammantaget finns det potential i TGS om priset på olja återhämtar sig, vilket det kan göra snabbt! Vad som är förvånande är hur övertygad marknaden verkar vara att tidigare toppnivåer återigen skall nås. Det är väldigt tråkigt att marknaden inte sänkt detta bolag ordentligt, eftersom det hade varit den perfekta investeringen för att kapitalisera på oljans nedgång! Det kanske är just därför som aktien är opåverkad? Kanske har dollarförstärkning slagit ut en del av fallet i priset på olja?

Bästa sättet att kapitalisera på branscher som är i en tillfällig nedgång är att köpa bolag som kan göra vinster i nedgången och har en stark finansiell ställning. TGS är ett sådant bolag, men uppenbarligen har inte ens ett gigantiskt oljeprisfall lett till någon extrem pessimism i prissättningen och det kanske visar sig vara förvånansvärt rationellt av marknaden, eller kanske irrationellt?

Tjat om valutor
Värderingen av aktien bör påverkas av förhållandet mellan nok/usd eftersom aktien handlas i nok, men verksamheten bedrivs i framförallt USD. USD har stigit med 30% i förhållande till nok och återgår valutan minskar det också resultatet och utdelningen som aktieägarna "tekniskt" sett tar del av. Det är kanske en faktor som drivit upp aktien något?