fredag 22 juli 2016

Betssons Q2 och den misslyckade militärkuppen

Q2 kom in någorlunda ok och resultatet var inte så illa som man skulle kunna ha förväntat sig, men framförallt kom väldigt positiva signaler från ledningen.

Dels köpte många insynspersoner aktie i bolaget efter rapporten släppts, vilket inger förtroende för utvecklingen framåt. Nedanstående insiders köpte till genomsnittskurser om 76-78 kronor, vilket får anses vara mycket positivt.Dessa inköp kommer efter att en av huvudägarna uttryckt sig förhållandevis positivt (se föregående inlägg)

"Även om Per Hamberg tycker den senaste veckans kursras är en kraftig överreaktion har han inte köpt fler aktier.

"Jag har så väldigt mycket redan, men visst sjutton är det oerhört frestande", säger han.""

Men framförallt verkar Q3 inletts väl och ledningen verkar se Q2 som ett lågvattenmärke.

"”(...)Sportbokens erbjudande och funktionalitet har förbättrats väsentligt, nya spännande produkter har lanserats och vårt kasino har uppgraderats. Dessa åtgärder kommer att ge effekt under kommande kvartal och vi har redan i slutet av det andra kvartalet sett en stark ökning av antalet aktiva kunder. Det tredje kvartalet har inletts med dagliga intäkter väsentligt högre än genomsnittet under det andra kvartalet.”" (VD ord Q2 2016)

I en intervju med Nyhetsbyrån direkt utvecklar VDn sina tankar och ger ett optimistiskt intryck.

NYA RISKER

Erdogans agerande i Turkiet har lett till att den turkiska valutan fallit. Detta kommer påverka Betssons resultat negativt, eftersom Betsson har viss business to business försäljning i Turkiet. I värsta fall kan Turkiet välja att blockera olika nätkasinon, vilket skulle leda till ett större intäktsbortfall för Betsson. Som jag ser det är detta en risk som är svår att hantera, man får se vad som sker.

Tyvärr misslyckades militärkuppen i Turkiet när delar av militären försökte rädda landet och demokratin från fortsatt islamisering. Nu har Erdogan rensat ut alla regimkritiker och allt hopp tycks förlorat. AKP vill till och med börja kartlägga meningsmotståndare i Sverige. Media fördömer militärkuppen trots att militären historiskt agerat för att bevara demokrati och motverka islamisering. NU kanske inte en militärjunta alltid agerar demokratiskt, men på sikt skulle säkerligen militären återlämnat makten till folket såsom den historiskt gjort.

lördag 9 juli 2016

Betsson och presentationen "crazy"

Betssons aktie har kollapsat efter en vinstvarning. I min mening prisar marknaden nu in att Betsson helt stagnerat och jag misstänker att Betsson kan fortsätta växa. Om den svagare lönsamheten håller i sig eller tillväxten uteblir omprövar jag omedelbart positionen.vinst år 2015:  6,02 kronor per aktie, p/e kring 11,2¨
vinst år 2014:  5,63 kronor per aktie, p/e kring 12

Om man justerar vinsten per aktie för en engångspost får bolaget ett p/e kring 10 för år 2015.

"Betsson avser att snarast möjligt ansöka om spellicens i Tyskland och deklarerar därför för lokal skatt vilket innebär Betsson kommer att överföra 112,5 mkr till tyska myndigheter, varav 103,8 mkr är engångsbelopp och resterande 8,7 mkr har upparbetats under fjärde kvartalet." (Q4 Betsson)

"Direktavkastningen" uppgår nu till drygt 6,6% och jag tror den kan upprätthållas på sikt. Samtidigt bör Betssons vinst växa i storleksordningen 6-8% årligen. Betssons omsättning har växt snabbare, men Betssons marginaler hänger ej med och därav växer vinsten i en lägre takt än omsättningen.

De senaste 4 åren har Betsson vuxit kraftigt:
Omsättningen har vuxit med 21 % årligen
Rörelseresultat har vuxit med 12 % årligen
Kunddeponeringar har vuxit med 25% årligen
Vinst per aktie efter utspädning har vuxit med 8% årligen

Betssons vinst kan nog fortsätta växa i en takt om 8-10% per år om bolaget fortsätter göra bra förvärv. Förmodligen har Betsson stagnerat i Norden och fortsatt tillväxt kommer vara beroende av andra marknader och förvärv.


Vinstvarningen inför Q2
Skuldsättningen är låg och marknaden tycks ha reagerat överdrivet på ett enskilt kvartalsresultat. Betssons resultat påverkades negativ av valutafluktuationer och framförallt ett svagare resultat från sportsboken. Betsson påverkades även av en förlust på en strategisk marknad. Skulle det visa sig att den lägre lönsamhet håller i sig kommande kvartal (Q3-Q4) bör man ompröva sin position.

De stora riskerna relaterat till investeringen är alltså:

  • Risken för att Betsson stagnerat.
  • Risken för att Betssons intjäningsförmåga permanent påverkats.
I en artikel av DI framgår att institutionella ägare är "missnöjda" med informationsgivningen och jag tror detta kan vara en bidragande orsak till fallet.  

"Kursraset förstärktes av att bolaget har svårt att förklara intäktstappet, varför det finns en osäkerhet kring vad det egentligen är som har gått snett och på vilka marknader problemen uppstått. När det gäller just informationsgivningen finns fler frågetecken. Vid vinstvarning pekade Betssons på att april och maj var "utmanande månader". Större aktieägare ställer sig nu frågan till varför det inte nämndes i samband med Betssons kapitalmarknadsdag den 26 maj."

En av storägarna i Betsson, Per Hamberg, blev intervjuad i samma artikel i DI:

"En sportbok kan ju förstöras på en enda dålig match", säger han.

Även om Per Hamberg tycker den senaste veckans kursras är en kraftig överreaktion har han inte köpt fler aktier.

"Jag har så väldigt mycket redan, men visst sjutton är det oerhört frestande", säger han."

Vapen, sex, "droger" och mat brukar sälja bra i de flesta tider, vilket känns tryggt när världen utvecklas i fel riktning. Betssons verksamhet är inte direkt etisk, eftersom en enorm andel av intäkterna kommer från en liten andel av spelarbasen som är spelmissbrukare. Samtidigt finns det alltid en liten procentuell andel av befolkning som har "anlag" för missbruk och jag tar gärna deras pengar om de nu ska skänka bort dom. Egentligen vore det bättre om staten hade kunnat ta över den samhällsskadlig verksamhet som Betsson utför. 

Flera stater tar nu steg mot ökad reglering på spelmarknaden, men detta bör gynna mer seriösa aktörer och kan bidra till en konsolidering på sikt. Risken för ökad reglering ökar dock risken i aktien, men  jag anser att värdering tar höjd för mycket elände givet att intjäningsförmåga återkommer och tillväxten fortsätter.

Rekommenderar nedanstående video som behandlar många intressanta ting. Om ej direktlänken fungerar så gå via ZH, videon befinner sig bakom en betalspärr.


Det finns en icke negligerbar risk att vår ekonomiska framtid ser mycket mörk ut. Marknaderna har manipulerats till en sådan grad att de blivit dysfunktionella och huruvida detta "mörka" scenario innebär inflation eller deflation vet ingen. 


Samtidigt har värderingarna sjunkit på den svenska börsen på grund av att börsen fallit och kronan utvecklats i en fördelaktig riktning. Många bolag ser därför förhållandevis billiga ut på grund av den svaga kronan som är ett resultat av Ingves interventioner på valutamarknaden. Ett bra exempel är Alfa Laval som vore fortsatt övervärderat om kronan varit starkare, men i dagsläget framstår som rimligt värderad givet att kronkursen består. Ingves agerande har alltså omintetgjort fundamenta som Alfa Lavals korkade förvärv och kraftigt nedåtgående orderutveckling......... 

Det är med andra ord tur för alla svenska aktieägarna att vi har en centralbanksdirektion som tar penningpolitiska beslut under influenser av diverse preparat.